Bankgata ungdomsskole i Bodø.
Bankgata ungdomsskole i Bodø.

Bodø vil gi skolemat til alle 10. klassinger

Bodø kommune skal gi skolemat til alle 10. klassinger og peker på viktigheten av å ikke slite ut ansatte ved skolen.

Publisert

Kommunen har hatt et prøveprosjekt med skolemat hvor fem skoler har deltatt, og konklusjonen er tydelig: der eksisterende personal ble brukt til mat i skolen, var slitasjen stor og tilbakemelding på at skolene måtte få tilført ressurser.

Derfor ønsker kommunedirektør Kjell Hugvik at det tilføres ressurs til administrasjon og personal på hver skole, basert på elevtall på 10. klasse. Nødvendige fasiliteter må også anskaffes til skolen, det vil si at beløpet som skolen får tildelt må brukes for å få slike fasiliteter på plass på en skole før mat i skolen startes opp.

Videre skriver Hugvik at det anbefales at hver enkel skole finner egne praktiske løsninger, og at det på fådelt skole anbefales å servere til elever som naturlig hører sammen med 10. klasse.

Saken skal opp i kommunens velferdsutvalg i dag.

Bodø har blant annet høstet erfaringer fra Stavanger. Fra høsten 2022 utvides skolematordningen i Stavanger til å totalt omfatte 2800 elever. Studier viser at skolefruktordningen ikke har redusert eller forebygget overvekt blant elevene.

Det er spesielt tre tilbakemeldinger som dukker opp fra de fem skolene hvor Bodø kommune har hatt pilotprosjektet: hvordan skolene er rigget for å motta eller tilberede, servere, lagre og oppbevare mat, hvem skal ha ansvar for å gjennomføre det på den enkelte skole og hva prislappen blir, inklusiv investeringer i bygg og andre fasiliteter.

Det er i årets budsjett bevilget 2 millioner kroner til mat i skolen. Fra 2023 er bevilgningen på 4 millioner kroner. Hvis man fordeler dette på kommunens snaut 600 10.klassinger som skal få et måltid hver dag, vil hvert måltid koste 36 kroner.

Kommunen har også vurdert hvilket trinn som vil ha mest utbytte av skolemat og hvor ofte det bør være skolemat.

«Det vil være nærliggende å tenke seg at en skolematordning vil kunne ha mest effekt på det trinnet hvor man er mest avhengig av å prestere, nemlig på 10. trinn.

Det vil også være snakk om å utvider til alle elevene på ungdomsskolen ved ytterligere tilførsel av økonomiske midler, og kommunedirektøren ber kommunen vurderer underveis og på et senere tidspunkt mulighet for utvidelse av ordningen til barneskolen.

Powered by Labrador CMS