6 av 17 skoler i Stavanger får ja til gratis skolemat

Fra høsten 2022 utvides skolematordningen i Stavanger til å totalt omfatte 2800 elever. Hvert måltid skal koste 22 kroner.

Publisert

Ordningen med skolemat videreføres ved St. Svithun skole, Smiodden skole og Kvernevik skole. I tillegg får 1700 nye elever ved Austbø skole, Buøy skole, Hundvåg skole, Lunde skole, Roaldsøy skole og Skeie skole tilbud om skolemat tre dager i uken.

Det er allerede vedtatt at ordningen skal utvides, og kommunedirektøren har gjennomført en kartlegging av hvilke skoler som ønsker å delta fra høsten 2022.

Fordi det er noe komplisert å beregne hvor store kostnader en utvidelse vil medføre, har kommunedirektøren i samarbeid med ledelsen ved sentralkjøkkenet, valgt å gi en anbefaling om hvilke skoler det vil være hensiktsmessig å velge ut.

LES: Et gratis skolemåltid bør være en selvfølge i en nordisk velferdsstat

Denne anbefalingen er basert på en vurdering av kostnader til transport og vurdering av hvilke skoler som ligger i levekårsutsatte område.

Kommunedirektøren anbefaler at det fra høsten 2022 innføres skolemat på Austbø skole, Buøy skole, Hundvåg skole, Lunde skole, Roaldsøy skole og Skeie skole, som alle ligger i Hundvåg kommunedel. I alt omfatter dette drøyt 1700 nye elever.

I forslaget som behandles i kommunen i dag, foreslås det at skoler som er med i ordningen får tilført ressurser tilsvarende en 20 prosent stilling.

Kommunedirektøren har valgt ut skolene etter at samtlige skoler kunne melde fra om at de ønsket å delta i ordningen. Totalt mottok kommunen 20 svar. Av disse var det 17 skoler som ga tilbakemelding om at de ønsker skolemat på sin skole fra høsten 2022.

Kriterier for utvelgelse av skoler:

  • Nærhet til de skolene som allerede er med i ordningen. Dette vil gjøre at kostnadene til utkjøring blir lavere og man klarer da å lage flere måltider for en gitt sum.
  • Levekårsutsatte områder.
  • Skoler der skoleledelsen har et ønske om å delta i ordningen.

Estimatet over hvor mange nye elever som vil kunne få tilbud om skolemat innenfor den økonomiske rammen på kr 9. mill. er noe usikkert.

Den estimerte prisen på kr 22 pr måltid forutsetter at transportkostnadene er ca. de samme som i dag.

Powered by Labrador CMS