Kvaliteten på skolefritidstilbudet har sunket

Utviklinga av SFO går i gal retning. Det er alvorlig, konkluderer en rapport.

Publisert

En av konklusjonene i rapporten er at barnestyrt leik er en utfordring ved SFO. En viktig grunn til det er at denne typen leik krever god voksentetthet og ansatte med kompetanse i leik. En slik bemanning har ikke en gjennomsnittlig SFO i god nok grad.

Rapporten "Innføring av rammeplan i SFO – sluttrapport fra evalueringen av de første årene med rammeplan" er laga ved NTNU Samfunnsforskning AS etter oppdrag av Utdanningsdirektoratet. 

Samtidig konstaterer rapporten at medvirkning er et uklart begrep i SFO. Noen steder forstås det som barnas frihet til å bestemme, mens andre ses det innenfor mer spesifikke rammer, heter det.

Rapporten viser også til at ifølge ansatte at barn med behov for særskilt tilrettelegging deltar mindre og mindre i aktiviteter på linje med andre barn i SFO-tida. I 2018 meinte 48 prosent av de ansatte at disse barna deltok på lik linje med andre, mens i 2023 meiner kun 33 prosent det samme.

I 2021 fikk SFO egen rammeplan. Forventningene var at dette skulle øke kvaliteten på tilbudet. De første tegna etter innføringa ga håp om at rammeplanen hadde gitt SFO-arbeidet et løft. Nå er konklusjonen at denne positive utviklinga har snudd.

Blant tiltaka for å igjen snu utviklinga i positiv retning foreslår utvalget mellom anna å vurdere bemanningsnorm for SFO.

 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS