Oslo-barnehagene: Vi har nok bemanning

60 prosent av barna er tilbake, og barnehagene i Oslo oppgir at de har nok bemanning. Nå får de også hjelp fra studenter ved OsloMet som melder seg som vikarer.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er skikkelig imponert over det gode arbeidet som nå skjer ute i Oslo sine barnehager i forbindelse med gjenåpningen. Jeg er veldig fornøyd med at allerede over 60 prosent av barna er tilbake i barnehagene, men vi forventer at mange flere begynner de to neste ukene, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) i en pressemelding.

Tallene fra kommunen viser at totalt 62 % av barnehagebarna i hovedstaden er tilbake i barnehagen.

Andel barn tilbake i barnehagen per 23.april

Bydel Alna 38 %

Bydel Bjerke 64 %

Bydel Frogner 62 %

Bydel Gamle Oslo 60 %

Bydel Grorud 29 %

Bydel Grünerløkka 63 %

Bydel Nordre Aker 74 %

Bydel Nordstrand 76 %

Bydel Sagene 74 %

Bydel St. Hanshaugen 69 %

Bydel Stovner 23 %

Bydel Søndre Nordstrand 46 %

Bydel Ullern 78 %

Bydel Vestre Aker 76 %

Bydel Østensjø 61 %

Totalsum 62 %

Høyes andel er det i bydel Ullern der 78 % av barna er tilbake. Lavest andel er det i bydel Stovner, der bare 23 % av barna er tilbake.

– Vi ser at det er store forskjeller mellom de ulike delen av byen, og vi vil fortsette å jobbe systematisk med kommunikasjon og informasjon, sier Thorkildsen.

– Myndighetene er tydelige på at det er trygt å åpne igjen, og kunnskap fra en rekke land viser at barn i liten grad blir syke, og mye tyder på at de heller ikke smitter like mye som voksne. Barnehagebarna skal dessuten være i små grupper, og omgås få andre mennesker. Nå håper jeg at enda flere ser at det er trygt og bra for barna at de kommer tilbake til en tilnærmet normal hverdag i barnehagen, sier byråden.

Les også: Ni av ti ansatte i private barnehager kommer på jobb ved gjenåpning

Nok bemanning

96 prosent av barnehagene oppgir at de nå har redusert åpningstid. De fleste, 31 prosent, holder åpent i 7,5 timer hver dag.

I tillegg oppgir 98 prosent at de har nok bemanning, enten ved egne ansatte eller ved hjelp av vikarer.

– Før barnehagene gjenåpnet ble vi kontaktet av medlemmer som var usikre på hvordan dette ville bli. Jeg har inntrykk av at alle har gjort sitt beste for at dette skal fungere, sier Stine Sund, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Oslo.

– Men vi må huske at det bare er en uke som er unnagjort nå. Noen barnehager åpnet også først på onsdag. Det kan dukke opp flere spørsmål etterhvert som flere barn kommer tilbake og barnehagene kan få utfordringer med å ivareta smittevern, opprettholde kohorter og bemanning.

Sund berømmer imidlertid kommunen for at de stiller ressurser til rådighet. Blant annet kan ekstra renhold føres som egen post.

– Det gir barnehagene ekstra spillerom. Det er positivt at kommunen innser at å drifte barnehagene på denne måten ikke kan gjøres innenfor de ordinære rammene.

Studenter melder seg

På spørsmål fra Utdanningsnytt til byrådsavdelingen om barnehagene også vil ha god nok bemanning om flere barn kommer tilbake, er svaret at barnehagene må bemanne ut fra hvor mange barn som til enhver tid er tilbake i barnehagen. "Det skjer både med egne ansatte og med bruk av vikarer. Kommer det flere barn må de naturligvis oppbemanne", heter det i e-posten fra byrådsavdelingen.

De kan også fortelle at studenter ved OsloMet nå melder seg som vikarer.

– Vi henvendte oss til barnehagelærerutdanningen på OsloMet og spurte om de kunne være behjelpelige med å informere studentene om at Oslo kommune trenger vikarer til barnehagene nå, oppgir kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup i en e-post til Utdanningsnytt.

Les også: Har gitt deltidsansatte full stilling når barnehagen åpner igjen

– De første e-postene kom raskt og nå har 49 meldt seg. I svarene sier de som ønsker å være vikar: "jeg ønsker å bidra i denne tiden" "Jeg ønsker å hjelpe til nå når det trengs" "jeg går på barnehagelærerutdanningen og vil gjerne bidra i barnehagene nå", forteller hun.

Alle vikarene er fordelt ut i bydelene som tar kontakt med dem og avtaler videre.

– Vi er også i ferd med å lage en database for folk med erfaring fra barnehage eller annen pedagogisk utdanning som kan tenke seg og har mulighet til nå å jobbe i barnehage. Det vil si etter mønster av den kommunen etablerte for å få personer med helsefaglig utdanning til å melde seg.

Dekker merutgifter

Oslo kommuner har også besluttet at de vil dekke merutgiftene private barnehager har når de må gi tilbud til barn av foresatte i samfunnskritiske yrker utover barnehagens reduserte åpningstid.

Staten har i egen forskrift pålagt barnehagene å ha tilbud til foresatte i samfunnskritiske yrker utover barnehagens reduserte åpningstid der det er et behov.

– Det gis i første omgang støtte for én måned. Dette er kostnader vi mener staten må dekke, det gjelder både kommunale og private barnehager. Men vi kan ikke vente på regjeringen, og velger nå å sikre at alle foreldre i Oslo med samfunnskritisk ansvar får det tilbudet de har krav på og behov for, sier Thorkildsen.

Oslo kommune har innsett at dette kommer til å koste penger. Dette klarer man ikke ut