Fritt frem for svenske skoler å sette karakterer fra fjerde klasse – forskere advarer

Fra og med i fjor høst kunne de svenske skolene som vil, innføre karakterer fra fjerde klassetrinn. Fra forskerhold frarådes dette, melder forskning.se.

Publisert Sist oppdatert

Forskerne mener dårlige karakterer kan få svake elever til å gi opp, og kan føre til økt skolesegregasjon. De mener også at det ikke finnes belegg for at karakterer stimulerer tiåringer til å prestere bedre i skolen.

Det skriver forskning.se.

Muligheten for å sette karakterer fra fjerde klasse har eksistert som en forsøksordning i Sverige siden 2017.

De svake elevene får det verre

Assisterende pedagogikk-professor Håkan Löfgren ved Linköpings universitet er imot karaktersetting. Han sier til forskning.se at de sterke elevene klarer seg bra uansett, mens de svake ofte får det verre. De havner i den situasjon at de bare får bekreftet at de er mislykkede, noe som ikke stimulerer læreviljen.

Generelt synes han det er vanskelig å se hvilken funksjonskarakterer i fjerde klasse fyller.

– Lærerne trenger ikke karakterer som en indikasjon på hva elevene kan. Det er tydelig i vår studie at lærerne vet hvilke elever som trenger målrettede tiltak. Dette er allerede kartlagt i barnehage og barneskole, sier Löfgren.

Anna Sjögren, dosent i nasjonaløkonomi ved Institutt for arbeidsmarkeds- og utdanningspolitiske vurderinger, IFAU, sier at i teorien kan karakterer motivere visse barn til å anstrenge seg mer, men samtidig er det vanskelig for tiåringer å forstå hva karakterer er.

Flest private skoler

Det er ikke mange skoler som har grepet muligheten til å gi karakterer i skoleåret 2022/2023, kun 25 av Sveriges 4600 grunnskoler. Men til tross for den svake interessen, frykter Håkan Löfgren at spørsmålet om å gi karakterer eller ikke, kan bidra til å øke skolesegregeringen. Det er noen amerikanske studier som tyder på at utviklingen kan gå i den retningen, sier han til forskning.se.

– Over tid er det godt mulig at det blir flere og flere skoler som velger å gi karakterer. Spesielt hvis det er en interesse fra foreldrenes side, sier Löfgren.

Kun to av skolene som skal innføre karakterer i fjerde klasse er kommunale. Resten er frittstående skoler. Det er ingen tilfeldighet, mener Löfgren.

– Foreldre som ønsker at barna deres skal få karakterer, har ofte ambisiøse barn. For skolene er det lønnsomt å tiltrekke seg de elevene, de er lettere å undervise og det blir billigere.

Powered by Labrador CMS