Tonje Brenna.

Ny barnehagestrategi:
Vil gjeninnføre kommunenes rett til å granske pengebruk i private barnehager

For ett år siden mistet kommunene muligheten til å føre økonomiske tilsyn med private barnehager. Nå vil regjeringen at kommunene på ny skal få granske pengebruken.

Publisert

Det kommer fram i regjeringens nye barnehagestrategi som nylig ble offentliggjort.

– Barnehager er et viktig velferdstilbud for barna våre. Derfor mener vi det er riktig at kommunene får mer demokratisk kontroll og styring med hele barnehagesektoren, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) da strategien ble lagt fram.

Ett av punktene i strategien handler om hvem som skal få lov til å kontrollere pengebruken i de private barnehagene.

Fram til for ett år siden var det kommunene som hadde ansvaret for slike økonomiske tilsyn med de private barnehagene. Men i januar 2022 ble det etablert et nasjonalt tilsynsorgan. Med innføringen av det nasjonale tilsynet fikk ikke lenger kommunene lov til å føre tilsyn med økonomien i private barnehager.

Det skjedde til store protester fra flere storkommuner og kommuneorganisasjonen KS, men for døve ører.

– KS har siden opprettelse av et nasjonalt økonomisk tilsyn var på høring i 2019 argumentert for at dette skulle beholdes i kommunene. Prinsipielt mener KS at det er kommunen som yter tilskuddet selv må kunne følge opp og føre tilsyn med at tilskuddet blir brukt etter formålet, skriver Christian W. Monsbakken, spesialrådgiver i KS, i en e-post.

Nå ser det ut som protestene er hørt. I den nye barnehagestrategien skriver regjeringen at de vil gi kommunene mer kontroll og styring, også over de private barnehagene i kommunene. Blant skal kommunene igjen få lov til å føre økonomiske tilsyn.

Les også: Ny barnehagestrategi: Brenna vil ha flere barnehagelærere – men rører ikke bemanningsnormen.

– Vanskeligere å følge pengene

Ordningen med et nasjonalt tilsyn kom på plass da det viste seg at svært få kommuner gjennomførte økonomiske tilsyn med private barnehager. De få som gjorde det meldte om at det var svært ressurskrevende og krevde lang tid. Flere tilsynssaker måtte gjennom runde på runde med klagebehandling og kunne ta år å få avgjort.

Et annet problem var at stadig større barnehagekjeder eide barnehager på tvers av kommunegrenser, mens kommunene kun hadde mulighet til å føre tilsyn med barnehagene i egen kommune.

– Kommunene kan i dag ikke føre tilsyn med alle barnehager i samme selskap, hvis de ligger i ulike kommuner. Det har blitt vanskeligere å følge pengene, sa daværende kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NTB i forbindelse med stortingsbehandlingen.

Like fullt var det flere og flere kommuner som etter hvert avdekket lovbrudd gjennom tilsynssaker. En rekke private barnehager endte med tilbakebetalingskrav på millioner av kroner.

Eierne av en Oslo-barnehage måtte betale tilbake 4,7 millioner kroner, i Bergen ble kravet på 1,8 millioner kroner fra en eier blant annet grunnet høye lederlønninger, mens en annen Oslo-barnehage måtte betale tilbake 1,7 millioner kroner.

Les også: Denne lille barnehagen har vært en kilde til rikdom i snart 20 år.

– Kommunene er bedre rustet

I januar 2022 var det nasjonale tilsynet oppe og gikk, og kommunene mistet samtidig muligheten til å føre egne økonomiske tilsyn. Det nasjonale tilsynet er underlagt Utdanningsdirektoratet og har kontorer i Molde. I sitt første år har de gjennomført over 140 tilsyn.

Kunnskapsdepartementet opplyser om at det nasjonale tilsynsorganet uansett vil bestå. Ønsket om å gjeninnføre kommunenes rett til å føre økonomiske tilsyn er en respons på et vedtak i Stortinget. I behandlingen av statsbudsjettet vedtok de at regjeringen skal fremme et forslag for nettopp en slik gjeninnføring.

Christian W. Monsbakken i KS mener at kommunene nå, etter ett år med det nasjonale tilsynsorganet i drift, står bedre rustet til å kjøre økonomiske tilsyn.

–Det nasjonale tilsynet har nå utarbeidet veiledere og startet og gjennomført mange tilsyn. Det vil være til stor hjelp for kommunene om de nå får hjemmel til å føre tilsyn igjen, skriver han.

Les også: Flere tusen ansatte i barnehagene har kun fullført grunnskolen.

– Forventer at det følges opp

Han peker på at samarbeidet mellom kommunene og det nye nasjonale tilsynsorganet har fungert bra.

– Flere tilsyn kommunene påbegynte er nå avsluttet av Utdanningsdirektoratet. Kommunene melder også fra ved mistanke eller risiko for at regelverket ikke følges. Dette følges godt opp av direktoratet, skriver han.

Han viser til at regjeringen i den nye barnehagestrategien har at mål om at kommunene skal få mer styring og kontroll med både finansieringen og kravene til alle barnehager i kommunene, også de private.

– Det er naturlig at kommunene også får en rolle i å følge opp at kravene følges, og eventuelt kan benytte økonomiske reaksjonsmidler hvis det ikke gjøres. KS legger til grunn at dette er et av områdene regjeringen vil vurdere å gi kommunene mulighet til å føre tilsyn med. Vi forventer at kommunene vil følge opp dette ansvaret, avslutter Monsbakken.

Powered by Labrador CMS