Torshovhagen barnehage må betale tilbake 3,5 millioner kroner. Foto: Google

Barnehage i Oslo må betale tilbake 4,7 millioner kroner

Utdanningsdirektoratet har for første gang fattet vedtak på grunnlag av et økonomisk tilsyn i barnehage. Torshovhagen barnehage AS i Oslo må betale tilbake 4,7 millioner kroner.

Publisert

Fylkesmannene i Oslo og Akershus gjennomførte økonomisk tilsyn med Torshovhagen barnehage i Oslo for årene 2015 og 2016. De fant at flere millioner kroner var brukt i strid med barnehageloven. De største summene gjaldt høye lønninger til de to eierne som daglig leder og styreleder, i tillegg til for høye husleiekostnader til et annet selskap i samme konsern.

Det opprinnelige vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus var et tilbakebetalingskrav på 5,4 millioner kroner.

 

Redusert krav 

Eierne har erkjent at rundt 1,16 millioner kroner er brukt i strid med regelverket. Blant annet gjelder det ekstra lønnsutbetalinger til daglig leder og styreleder på til sammen nesten en million kroner.

Det resterende beløpet ble klaget inn til Utdanningsdirektoratet som i dag offentliggjorde resultatet. De gir eierne medhold i deler av saken og reduserer tilbakebetalingskravet med rundt 620 000 kroner. I resten av saken får Fylkesmannen i Oslo og Akershus fullt medhold.

Det betyr at eierne totalt sett må tilbakebetale over 4,7 millioner kroner.

 

Dette er saken:

 • Torshovhagen barnehage AS fikk et krav om å betale tilbake 5,4 millioner kroner av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i mars i år.
 • Eierne klaget på vedtaket.
 • Fylkesmannen gikk igjennom klagen, men opprettholdt kravet på 5,4 millioner kroner.
 • Eierne klaget deler av saken inn til Utdanningsdirektoratet (Udir) i april.
 • Udir har nå fattet vedtak om tilbakebetaling.

I mars i år skrev Utdanning om hvordan eierne av Torshovhagen AS har tatt ut lønn fra alle de fire selskapene som har vært involvert i driften av tre barnehager. Kun en tredjedel av lønnsutbetalingene ble gransket av fylkesmannen. 

 

Husleie og lønninger

Dette er den endelige avgjørelsen om tilbakebetaling fra Utdanningsdirektoratet:

 • Vi finner at avlønning av styreleder ikke er i samsvar med regelverket og krever kr 417.875 tilbake.
 • Vi finner at avlønning av daglig leder ikke er i samsvar med regelverket og krever kr 610.950 tilbake.
 • Vi finner at husleie Vossegata ikke er i samsvar med regelverket og krever kr 2.528.856 tilbake.
 • Samlet vedtar vi et krav om tilbakebetaling med kr 3.557.681.

Dette totale kravet på 3,56 millioner kroner kommer i tillegg til de 1,16 millioner kronene eierne har erkjent at har vært brukt i strid med loven. 

Barnehageselskapet har fått medhold i følgende punkter:

 • Vi finner at kostnadene til bil for styrer er i samsvar med regelverket, og reduserer tilbakebetalingskravet med kr 103 852.
 • Vi finner at husleien for Bregneveien 34 er i samsvar med regelverket, og reduserer tilbakebetalingskravet med kr 36 000.
 • Vi finner at deler av lønnen til styreleder er i samsvar med regelverket, og reduserer tilbakebetalingskravet med kr 480 000.

 

Dette sa Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter å ha kommet med tilsynsrapporten i mars: Fylkesmannen krever millioner fra privat barnehage – håper tilsynet er til hjelp for kommunene

 

Eierne har solgt barnehagen

De tidligere eierne har imidlertid solgt barnehagen til Læringsverkstedet mens klagebehandlingen har pågått. Det er derfor Læringsverkstedet som må punge ut, ettersom de nå eier Torshovhagen barnehage.

Trude Sydtangen, direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet, sier de forholder seg til vedtakene som er gjort, og at de vil betale kravet. De har imidlertid forsikret seg i avtalen med tidligere eier mot at et tilbakebetalingskrav skal gå ut over Læringsverkstedet.

– Vi understreker at dette er forhold som skjedde før vi ble eiere. I avtalen med tidligere eier har vi tatt høyde for at økonomiske forhold som er gjort før vår tid ikke skal belastes Læringsverkstedet og barnehagene, sier Sydtangen.

– Men dere har tidligere sagt at det er Læringsverkstedet som vil betale et eventuelt krav?

– Det stemmer at vi betaler kravet, men vi har tatt høyde for denne muligheten i vår avtale med tidligere eier om at det er de som står ansvarlige for de økonomiske forholdene før Læringsverkstedet tok over barnehagene.

– Det har tidligere fremstått som at dere vil ta regningen for at en tidligere eier har hentet ut penger i strid med barnehageloven. Hvorfor har dere ikke sagt før at det er de tidligere eierne som må ta regningen ved et tilbakebetalingskrav?

– Det har vært klart hele veien at vi formelt står som ansvarlige siden vi er nåværende eier. Så vi sørger for å betale kravet. Men vi har tatt våre forbehold om ting som har skjedd i tidligere eiers tid. Dette for å sikre oss om at økonomiske forhold som er gjort før vår tid ikke skal belastes Læringsverkstedet og barnehagene, avslutter Sydtangen.

Utdanning har forsøkt å få kommentar fra tidligere eier via mobil og tekstmelding, uten å få svar. Advokaten som har kjørt saken for de tidligere eierne har heller ikke ønsket å kommentere resultatet.

 

Theatercafeen og spa

I det første vedtaket ble det pekt på mange mindre beløp som også var belastet barnehageselskapet som regninger fra Theatercaféen, spabehandlinger og pynteputer for å neve noen av beløpene. Disse beløpene har ikke eieren klaget på.

De har bedt om at tilbakebetalingstiden settes til fem år. Dette etterkommer ikke fylkesmannen, som setter tilbakebetalingstiden til to år.

«Ved å fordele tilbakebetalingskravet på to år mener vi at tilbakebetalingsbeløpet fortløpende vil samsvare med overforbruket barnehageeiere har hatt.»

Utdanningsdirektoratet fikk klagesaken i april for endelig behandling. Saken er med dette vedtaket avsluttet.

 

Her finner du hele dokumentet: Vedtak i klagesak - Torshovhagen AS

Saken ble oppdatert 17.12.2018 klokken 13:00 med intervju med Trude Sydtangen i Læringsverkstedet. Tidligere sto det i saken at de tidligere eierne slipper å betale, mens det i intervjuet med Sydtangen kommer frem opplysninger som tyder på at dette ikke stemmer.

Saken ble oppdatert 18.12.2018 klokken 09:15 med opplysning om at vi har forsøkt å kontakte tidligere eier uten å få svar.

 

Powered by Labrador CMS