lærer
elever
undervisning

Barnehagelærere med mastergrad må sikres en høyere lønnsplassering

Debatt: – Det er et paradoks at det er ikke er automatikk i at en mastergrad utløser høyere lønn i barnehagen.

Publisert

Som et ledd i sikringen av et barnehagetilbud av god kvalitet så er det et mål fra myndighetenes side at det skal bli flere barnehagelærere med mastergrad i barnehagen. En barnehagelærer med mastergrad har en femårig høyere utdannelse på universitets- eller høyskolenivå. Det er et paradoks at det ikke er automatikk i at en mastergrad utløser høyere lønn i barnehagen, det er heller unntaket enn regelen.

Jeg lurer på om dette kan ha en sammenheng med at barnehagen er en kvinnedominert arbeidsplass, og at barnehagen til en viss grad fremdeles innehar den seigliva statusen som oppbevaringsplass, og ikke en pedagogisk samfunnsinstitusjon der profesjoner har sitt virke. Er det ikke på sin plass at barnehagelærerprofesjonen i det 21. århundre skal få lik uttelling for sin mastergrad som lærerne i skolen? Eller er det slik at en barnehagefaglig mastergrad er mindre verdt enn andre?

Det er et ønske om at barnehagelærere med masterkompetanse ikke skal søke seg ut av barnehagen og over til andre typer av yrker. Men hva ser en for seg da – at barnehagene skal kunne dra nytte av denne kompetansen uten å måtte betale for den? Det henger ikke på greip.

Av respekt for den kompetansen barnehagelærere med mastergrad innehar, så må det på plass et lønnssystem der de sikres en høyere lønnsplassering.

Powered by Labrador CMS