Kanvas vil ikke bli satt i bås med de kommersielle barnehagekonsernene

Kanvas-leder Robert Ullmann reagerer kraftig på et nytt faktanotat fra Utdanningsdirektoratet. – Det fremstår som vi er blant barnehageaktørene som bruker minst på bemanning, men det stemmer jo ikke, sier Ullmann.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for den kraftige reaksjonen er at Utdanningsdirektoratet publiserte et faktanotat om den private barnehagesektoren. Der trekker de fram at de største barnehagekonsernene bruker minst penger på bemanning og mest penger på husleie.

I analysen har de inkluderte de fem største barnehagekjedene. Stiftelsen Kanvas, som er en ideell driver, er blant dem.

– I analysen brukes ordet konsern og kjede synonymt, og det dannes et bilde av at så lenge man er en stor aktør, er man et konsern. Så havner Kanvas i den gruppen, men vi er ikke et konsern, verken regnskapsmessig eller juridisk. Det er feil, sier daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.

– Har færrest barn per barnehagelærer

Han karakteriserer det som misvisende at Kanvas blir satt i bås med en gruppe hvor det trekkes fram at disse i snitt har lavere bemanning enn andre.

– Konklusjonen er helt motsatt av det som stemmer for Kanvas. Vi har færrest barn per barnehagelærer, og tallene våre på dette området er også bedre enn snittet for kommunale barnehager, sier Ullmann.

Tallene viser at Kanvas har 12,7 barn per barnehagelærer, mens snittet for den private sektoren som helhet er 13,3, og for kommunale barnehager er snittet 13.

– Det blir feil at vi trekkes inn i en slik sammenheng. Det svekker omdømmet vårt som ideell aktør. Da blir vi nødt til å forsøke å rette opp et inntrykk vi mener er misvisende, sier Ullmann.

Les også: Nye SSB-tall: Norge har ikke nok barnehagelærere til å nå målet om 60 prosent i alle barnehager

– Blir helt feil

Han skulle gjerne heller sett at de som utarbeider slik statistikk, ser mer på forskjellene mellom ideelle og kommersielle drivere innen den private barnehagesektoren.

– Det er vanskelig å forstå dette på annet vis enn at dere vil ha dere frabedt å bli satt i bås med de kommersielle kjedene, fordi dere på dette området er bedre enn dem. Stemmer det?

– Vi mener bare det er feil bruk av tall. Dette er et gjennomsnitt, og når det er så stor variasjon i disse tallene, må de i så fall også vise det spennet. At vi blir satt i kategorien «har lavere personalkostnader enn andre», blir helt feil, sier Ullmann.

Les også: Barnehageansatte i harnisk etter Brennas hilsen på barnehagedagen

Store underskudd

Han frykter denne type tall kan bli brukt politisk i en turbulent tid for den private barnehagesektoren, hvor det er varslet nye innstramninger i finansieringen av de private. Ullmann peker på at de allerede går i minus for å klare å opprettholde bemanningen de har.

– Vi gikk 22-23 millioner i underskudd i 2022, og styrer mot 3-5 millioner i underskudd i år. Vi bruker alle pengene våre på barna og tar heller noen år med minus hvor vi bruker den soliditeten vi har etter å ha holdt på i mange år. Da kjennes det provoserende at de ideelle aktørene ikke fremstilles som de bidragsyterne vi faktisk er, sier Ullmann.

Powered by Labrador CMS