De største barnehagekjedene bruker minst penger på bemanning

De fem største kjedene eier hver fjerde private barnehage. Kjedebarnehagene har i snitt lavere bemanning og bruker mer penger på husleie sammenlignet med andre private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

I 2013 eide de fem største barnehagekjedene 12 prosent av de private barnehagene. Nå har andelen økt til 25 prosent.

Det kommer fram i et nytt faktanotat publisert av Utdanningsdirektoratet. Der har de oppsummert status for den private barnehagesektoren i Norge per nå.

Siden barnehagene i de største kjedene ofte er store barnehager, er det hele 40 prosent av barna i private barnehager som går i en av de fem store kjedebarnehagene.

De fem største er Læringsverkstedet, FUS, Norlandia, Espira og Kanvas. Sistnevnte, som er minst av de fem store, er en stiftelse. Resten er organisert som aksjeselskap. Disse driver til sammen over 700 barnehager.

Det har vært en opphetet debatt de siste årene om finansieringen av private barnehager, og mye av debatten har handlet om veksten til de store konsernene. En rekke mediesaker har vist hvordan flere eiere har tjent store penger på barnehagedrift og eierskap de siste tjue årene. De siste månedene har også enkelte barnehagemilliardærer valgt å flytte til Sveits, noe som ikke har dempet tonen i debatten.

Regjeringen har varslet at det vil komme et forslag til ny finansieringsordning for private barnehager i løpet av året. Signalene er at den nye ordningen vil ha en rekke innstramninger sammenlignet med dagens.

I januar i år sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at regjeringen er opptatt av å sikre god nok finansiering for de private barnehagene.

– Samtidig må de private barnehageeierne være opptatt av å bruke pengene nettopp på kvalitet og kompetent bemanning, sa Brenna.

Les også: Ny barnehagestrategi: Brenna vil ha flere barnehagelærere – men rører ikke bemanningsnormen.

70 prosent private i Bergen

Det er høyere andel private barnehager i store kommuner. I snitt er 60 prosent av barnehagene i de 10 største kommunene private. For resten av kommunene er snittet 40 prosent.

Bruker mindre på bemanning

I faktanotatet fra Utdanningsdirektoratet trekker de fram flere ting som kjennetegner den private barnehagesektoren:

  • 130 kommuner har ingen private barnehager.
  • De private barnehagene har 13 prosent lavere kostnadsnivå enn de kommunale. Noe av kostnadsforskjellen skyldes at kommunale barnehager har høyere andel barn med behov for særskilt tilrettelegging. Hvis dette tas ut av regnestykket, er kostnadsforskjellen 5,9 prosent.
  • Små private barnehager har høyere kostnader enn store private barnehager.
  • Den viktigste grunnen til at private barnehager har lavere kostnader er at de bruker mindre penger på bemanning.
  • De store konsernene bruker minst penger på bemanning.
  • Barnehagene som bruker mest penger på bemanning er de som er eid av ideelle foretak eller foreninger.
  • Med unntak av Kanvas, har de store kjedene noe flere barn per barnehagelærer enn snittet for andre private drivere. De store kjedene har også den laveste andelen barne- og ungdomsarbeidere.
  • De store konsernene bruker en større andel av inntektene sine på husleie enn de andre private barnehagene. Dette gjelder spesielt utenlandskeide konsern.
Powered by Labrador CMS