Artiklene i Første steg er populærvitenskapelige artikler basert på ny forskning, undersøkelser, studier eller erfaringsbasert kunnskap. Illustrasjon: Fotolia.com

Forfatterveiledning for Første steg

Slik skriver du en artikkel i Første steg - et tidsskrift for barnehagelærere.

Publisert Sist oppdatert

 Artiklene i Første steg er populærvitenskapelige artikler. Vi har ikke fagfellevurdert artikler. Du kan sende din artikkel til redaksjonen på forstesteg@udf.no og vil i løpet av kort tid få en tilbakemelding på at artikkelen er mottatt. Vi leser gjennom artikkelen og gir deg beskjed så fort vi har anledning om den er aktuell for tidsskriftet eller ei.

Om Første steg

  • Første steg er et medlemsblad for barnehagelærerne i Utdanningsforbundet og et fagtidsskrift du kan abonnere på.
  • Første steg har et godkjent opplag på 32.098 ifølge Fagpressens Mediekontroll og 73.000 lesere (Kantar Fagpresse)
  • Første steg utgis av Utdanningsforbundet, og er et fritt og uavhengig tidsskrift under Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.
  • Kontakt: Ansvarlig redaktør Line Fredheim Storvik eller 93 04 20 94.

 Skriv i e-posten du sender sammen med artikkelen: En kort setning om hva artikkelen handler om, forfatterens/forfatternes navn, tittel, stilling og hvor du jobber/studerer. Oppgi gjerne ditt telefonnummer.

 Dette bør artikkelen inneholde:

Tittel: En overskrift som forteller hovedbudskapet i artikkelen

Ingress: En innledning på 1–2 setninger som kort og presist oppsummerer artikkelen og forteller hva den handler om eller der du viser til nye forskningsresultater. Maks 25 ord.

 Teksten: Artikkelen kan være mellom 5000 og 9000 tegn med mellomrom (ikke ord, men tegn) inkludert litteraturliste. Debattinnleggene er på mellom 2000- 2200 tegn med mellomrom. Noter og figurer kommer i tillegg. Bruk bare ett nivå med mellomtitler – og de skal ikke være nummererte. Mellomtitlene skrives i fet skrift og med store bokstaver.

 Noter skal komme som sluttnoter. Disse nummereres fortløpende (1, 2, 3 ...) og markeres i teksten med opphøyet skrift. Skriver du i word kan du bruke notefunksjonen. Bruk så få noter som mulig.

 Tabeller og figurer skal ha tittel. Kilde og eventuelle forklaringer skal stå under hver tabell eller figur. Tabeller og figurer nummereres fortløpende (tabell 1,2,3 ... figur 1,2,3, ...). Merk av i teksten omtrent hvor tabellen skal inn (tabell 1 omtrent her). Ta med tallgrunnlaget for figurene, fordi vi ofte må tegne eller lage figurene om igjen for å få gode og lesbare tabeller på trykk i tidsskriftet.

 Forfatteropplysninger: Artiklene i Første steg blir publisert med forfatterbilde, tittel og arbeidssted. Noen ganger skriver vi også at artikkelen er basert på en ny forskningsrapport, mastergrad, doktorgrad eller ny studie så oppgi tittel på master- eller doktorgraden eller forskningsprosjektet/rapporten. Bildet av deg må være høyoppløselig (dvs. det originale bildet du har på mobilen eller tar ut av kameraet ditt og ikke et bilde som er tilpasset nett eller komprimert på andre måter). Send bildet som en jpg- fil. Ta gjerne en titt i tidligere utgaver av Første steg for å se.

 Referanser

Referanser skal settes i alfabetisk orden på slutten av artikkelen. 

Vi bruker oppdatert APA-STIL 7: https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/

 LITTERATUR

Artikler: Forfatters etternavn, A. A. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang (nummer), sidetall/artikkelnummer/e-lokator. + evt. DOI https://doi.org/>

Eksempel: Aune, T. (2011). Sosial angstlidelse hos barn og unge. Tidsskrift for Norsk Psykologiforening nr. 48. 52–56. + evt. DOI https://doi.org/>

 Bøker: Forfatter. (år). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Eksempel: Bae, B., & Waastad, J. (1997). Erkjennelse og anerkjennelse (4. opplag) Universitetsforlaget

Artikkelsamlinger: Forfatters etternavn, A. A., Forfatters etternavn, B. B., Forfatters etternavn, C. C., Forfatters etternavn, D. D., Forfatters etternavn, E. E. & Forfatters etternavn, F. F. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(nummer), sidetall/artikkelnummer/e-lokator. https://doi.org/>

Eksempel 1 uten DOI: Howard, J., Bingener, C. & Howard, T. C. (2021). Essential strategies for inclusive teaching. Educational Leadership, 79(4), 38-43.

Eksempel 2 med DOI: Kociumaka, T., Radoszewski, J. & Starikovskaya, T. (2019). Longest common substring with approximately k mismatches. Algorithmica, 81(6), 2633-2652. https://doi.org/10.1007/s00453-019-00548-x

Eksempel 3 med artikkelnummer eller e-lokator: Franzen, J. L., Gingerich, P. D., Habersetzer, J., Hurum, J. H., von Koenigswald, W. & Smith, B. H. (2009). Complete primate skeleton from the middle Eocene of Messel in Germany: Morphology and paleobiology. PLoS ONE, 4(5), Artikkel e5723. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0005723

 Offentlige utredninger o.l.: NOU år: nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Utgiver.

Eksempel: NOU 2000: 12. (2000). Barnevernet i Norge. Barne- og familiedepartementet.

 Se ellers: oppdatert APA-STIL 7: https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/

 

Rettigheter

Sender du inn en artikkel til Første steg regner vi med at du ønsker å publisere den i dette tidsskriftet, og vi forutsetter at artikkelen ikke er til vurdering i andre tidsskrift mens det vurderes av redaksjonen i Første steg.

Vi forbeholder oss retten til å lagre og utgi artiklene i elektronisk form fra vårt redaksjonsarkiv eller andre databaser som vi har avtale med, herunder å utgi stoffet via internett.

 Nedenfor er noen eksempler på fagartikler som har stått i Første steg

Powered by Labrador CMS