Barnehageprisen økte 2 prosent i fjor

Den fulle årsprisen for en barnehageplass i januar var 32.901 kroner, noe som er 2 prosent mer enn for ett år siden.

En gjennomsnittlig norsk husholdning betalte 2.991 kroner for barnehageplass, kostpenger og andre utgifter i januar, viser tall fra SSB. Dette er fordelt mellom 2.695 kroner for selve barnehageplassen og 296 kroner for å dekke kostpenger og andre utgifter.

Årsprisen på 32.901 kroner er da 2 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Foreldre med barn i private barnehager betaler i gjennomsnitt mer i kostpenger, og andre tilleggsutgifter i private barnehager er i gjennomsnitt høyere enn i de kommunale.

Les også: KrF vil ha tak på 7.000 kroner i måneden per familie for barnehage og SFO

Denne forskjellen har dessuten økt i løpet av det siste året, selv om kostpengene både i private og kommunale barnehager har falt i fjor.

Det er store geografiske ulikheter. Foreldre i Møre og Romsdal fikk økt prisen med 4,4 prosent og en gjennomsnittlig årsbetaling på 34.300 kroner.

Lavest gjennomsnittlig foreldrebetaling var i Agder med 30.785 kroner, hvor også økningen fra 2020 til 2021 bare var på beskjedne 0,19 prosent.

– Sammenlignet med Møre og Romsdal var en større prosentvis del barn omfattet av moderasjonsordning i Agder. Dette svarer til moderasjon i form av friplass, reduksjon i foreldrebetaling og søskenmoderasjon, skriver SSB.

(©NTB)