Barnehager samarbeider dårlig med bedrifts-helsetjenesten

Planen for samarbeidet med bedriftshelsetjenesten i barnehagene mangler. Det er en gjenganger når Arbeidstilsynet er på tilsyn i barnehagene.

Publisert

I mange tilfeller har riktignok barnehageeier, kommune eller privat, en grei avtale med bedriftshelsetjenesten.

– Men det er ikke nok, sier Trond Reinseth, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.

 

Støy

– Den enkelte virksomhet skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for hvordan helsetjenesten skal bistå. Den skal inneholde detaljer om hva som bør skje i den enkelte barnehage. Men dette mangler ofte, sier han.

Når tilsynet oppdager dette, får barnehagen pålegg om å opprette en slik avtale.

Skoler, barnehager og helsetjenester fikk pålegg om bedriftshelsetjeneste i 2015. Men ifølge Reinertsen merkes det fortsatt at det er lite tradisjon for samarbeid med en bedriftshelsetjeneste i denne sektoren.

Vanlige arbeidsmiljøproblemer i barnehagene kan være knytta til støy, eller til psykososiale vansker.

– Dessuten er det mange tunge løft i barnehagene, og vanskelige arbeidsstillinger, sier Trond Reinertsen.

 

Slippe å løfte

Særlig mangel på plan og arbeid for å forebygge og bedre dette siste har vært en annen gjenganger ved Arbeidstilsynets tilsyn i barnehagene. Men her kan Trond Reinertsen også vise til vellykkede grep.

Han trekker særlig fram Trondheim kommunes prosjekt «La mæ få klar det sjøl», som kombinerer ergometri for de ansatte med pedagogikk for barna. Det legges for eksempel til rette for at ungene kan klatre sjøl, slik at de ansatte slipper å løfte.