Barnehage i Bergen må betale tilbake 2 mill. kr.

På grunn av høye lønninger til leder krever Bergen kommune tilbake 1,96 millioner kroner fra Cultiva barnehage i Bergen.

Publisert

Kommunen gjennomførte tilsyn på økonomisk grunnlag etter at Utdanning skrev om de høye lønningene til eier av barnehagen i april i år.

Eier og daglig leder av Cultiva Barnehage AS i Bergen, Renate Lundgren Nysæther, bevilger seg selv 1,7 millioner i lønn av barnehagens totale inntekter på 5,2 millioner.

Cultiva barnehage har åtte årsverk fordelt på 31 barn. Ifølge regnskapet betales det ut totalt 3,5 millioner i lønn, før sosiale utgifter. Av dette tok daglig leder og eier Renate Lundgren Nysæther ut 1,7 i lønn til seg selv i 2015. De sju andre årsverkene har da en lønnspott på 1,8 millioner til fordeling.

 

 

 Lønn - en privatsak

Utdanning har ikke klart å komme i kontakt med Nysæther eller barnehagens advokat.

Nysæther mente i april at det er en privatsak hvor mye hun tar ut i lønn.

– Med tanke på hvor mye jeg har jobbet, mener jeg lønnen jeg tar ut står i forhold til innsatsen jeg legger ned, sa Nysæther til Utdanning, i april.

– Vi har en knallbra barnehage som skårer høyt på brukerundersøkelser. Jeg er stolt av den fantastiske personalgruppen vi har.

Regnskapstekniske spørsmål ønsket ikke Nysæther å kommentere ut over dette.

Utdanning har ikke fått kontakt med Nysæther, men hun svarte NRK etter gjentatte forsøk fredag ettermiddag. Renate Lundgren Nysæther ønsker ikke å kommentere saken til NRK, utover følgende, som hun har sendt i en tekstmelding:

«Har ingen kommentar utover at vedtaket vil påklages. Ingen kommuner har hjemmel for å definere barnehageeieres arbeidsoppgaver eller fastsette lønnen deres slik tilfellet er her».

 

Best lønn i Norge

I oversikten over daglige ledere som tar ut mest lønn fra private barnehager, ligger Nysæther øverst, viser en oversikt Utdanning laget i vår.

Bergen kommune er sparsomme med kommentarer i den pågående tilsynssaken, men slår fast at de mener barnehagen har brukt for lite på lønn til de ansatte.

– Barnehagen har vesentlig lavere personalkostnader per barn enn forventet, hvis en ser bort fra eierens uttak av lønn, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg til NRK.

Saken er oppdatert.