Eirik Husby fortsetter som styreleder i PBL. Foto: Hans Skjong.
Eirik Husby fortsetter som styreleder i PBL. Foto: Hans Skjong.

Eirik Husby fikk fornyet tillit i PBL

Eirik Husby er gjenvalgt som styreleder i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager kunne også innkassere en liten seier på PBL-landsmøtet.

Publisert

– Jeg har aldri opplevd et så stort engasjement på et landsmøte i PBL, sier Eirik Husby i en pressmelding på PBLs nettsider.

Han var innstilt til styreledervervet på landsmøtet som ble avholdt forrige uke, og det kom ingen motkandidater på banen.

– Det har vært en spennende opptakt til landsmøtet med en aksjonsgruppe som har fått ganske stor oppmerksomhet. Men at det i en organisasjon som vår er medlemmer med vidt forskjellige ståsteder og som har mange forskjellige meninger, er bare sunt, sier Husby.

 

Fikk gjennomslag for endring

Det har vært uro det siste halvåret før landsmøtet. Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager har ønsket endringer i vedtektene til organisasjonen. De mener de kommersielle storkjedene har for mye makt på landsmøtene.

Eierne av de store barnehagekjedene kan stille med én representant som stemmer på vegne av alle barnehagene i konsernet. Derfor sitter noen få personer fra disse kjedene med flertallsmakt om de stemmer likt, til tross for at enkeltstående barnehager utgjør over 60 prosent av medlemsmassen.

Aksjonsgruppa ønsket å endre vedtektene slik at også enkeltstående barnehager kan samle seg i grupper og sende én person til landsmøtet med fullmakt til å stemme på vegne av flere.

Dette fikk de gjennomslag for, men med en begrensning. En landsmøtedeltaker kan ikke representere mer enn ti medlemsbarnehager med slik fullmakt. De andre forslagene aksjonsgruppa tok opp på landsmøtet fikk ikke flertall.

Royne Berget, styrer i Smedhusåsen barnehage i Rygge, er en av de seks initiativtakerne til aksjonsgruppa. Gruppa har fått støtte fra rundt 200 enkeltstående barnehager. Han sier det var «tungt å være oss på denne samlingen».

– Vi hisset på oss de fleste AS-barnehagene og alle de store aktørene. Det var, ikke overraskende, flest av dem her, sier Berget.

 

Millionutbytter og tilsynssak

Aksjonsgruppa har også vært kritiske til den nå gjenvalgte styrelederen. Eirik Husby eier Borg barnehager, en av de mellomstore kommersielle barnehagekjedene i Norge. Han og medeier Egil Nicolaysen tok ut over 13,7 millioner kroner i utbytte i perioden 2013 til 2017 fra morselskapet i konsernet. Dette kommer på toppen av flere millioner kroner i lederlønn.

Oslo kommune har også krevd 800 000 kroner tilbakebetalt etter økonomisk tilsyn med en av barnehagene i konsernet til Husby, Økernly barnehage. Kommunen mener barnehagen har spart penger på for lav bemanning. Saken ble klaget inn til fylkesmannen som ga kommunen medhold i kravet. Nå er saken klaget videre til Utdanningsdirektoratet.

– Det er en spesiell sak fra en helt nystartet barnehage, og avgjørelsen vil komme til å få stor betydning for mange. Den handler om vurdering av personalkostnader per heltidsplass. Barnehagen blir sammenlignet med snittet av alle barnehager i Oslo, ikke tilsvarende barnehager. Det er funnet kommunale barnehager med både lavere, like og høyere personalkostnader, sa Husby til barnehage.no før landsmøtet.

 

Aksjonsdeltaker fikk ikke styreverv

En annen av initiativtagerne til aksjonsgruppa, Bente Seierstad fra Trollsteinen barnehage i Larvik, var innstilt til styreverv fra valgkomiteen i PBL. Under landsmøtet kom det imidlertid et benkeforslag om en annen kandidat fra en kommersiell barnehagedriver, og Seierstad tapte kampvoteringen.

 – Jeg håpet at jeg kunne bidra til å utvikle organisasjonen videre, men når de kommersielle interessene styrer butikken, er ikke utfallet av kampvoteringen overraskende, sa Seierstad til Klassekampen etter landsmøtet.

Aksjonsgruppa er nå avviklet, og Royne Berget sier de skal summe seg litt før de vurderer hva de gjør videre.

Styreleder Eirik Husby sier til Klassekampen at det blir opp til de som støtter aksjonsgruppa om de vil tre ut av PBL.

– Aksjonsgruppa består av disse seks personene, slik jeg har skjønt det. For PBL er alle medlemmer verdifulle, men ut ifra debatten på landsmøtet tror jeg ikke det kommer til å skje at vi mister 200  barnehager, sa Husby til Klassekampen etter landsmøtet.