Nå skal Fylkesmannen føre tilsyn med enkeltbarnehager. Statsråden kaller det en ventil i tilsynssystemet. Foto/Ill.: Paal Svendsen
Nå skal Fylkesmannen føre tilsyn med enkeltbarnehager. Statsråden kaller det en ventil i tilsynssystemet. Foto/Ill.: Paal Svendsen

Barnehagetilsynet får ventil

Fra 1. august skal Fylkesmannen kunne føre tilsyn med enkeltbarnehager. Kunnskapsministeren kaller det en ventil i tilsynssystemet.

Publisert

 

I dag er det kommunen som fører tilsyn med barnehagene. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes tilsyn. Fredag vedtok Stortinget at Fylkesmannen også skal kunne føre tilsyn i enkeltbarnehager.

– Er det spesielle hendelser i barnehager som har utløst denne endringa?

Utdanning spør kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Nei. Men det har lenge vært et ønske i Stortinget om mer tilsyn, som en ekstra sikkerhet. Jeg ser på dette som en sikkerhetsventil i tilsynssystemet, svarer han.

– Ved overgangen til rammefinansiering for barnehagene fikk kommunene større ansvar som barnehagemyndighet. Tar dere nå noe av denne myndigheten tilbake?

– Vi tar ikke vekk noe av kommunens ansvar, men gir tilsynssystemet dette i tillegg. Det skal ikke bli noe dobbelt tilsyn av dette.

– Hva skal til for at Fylkesmannen går til eget tilsyn?

– Jeg ser for meg at tips fra foreldre vil være viktig. Det er Fylkesmannens egne vurderinger som skal utløse tilsyn, men det er naturlig å tenke seg at hendelser og tips vil være viktig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er satt av åtte millioner kroner i året.  for å styrke Fylkesmannsembetet til å utføre denne nye oppgaven.