Barnehage fikk lesepris

Berg Barnehage i Trondheim har fått pris for sitt arbeid med bøker.

Prisen deles ut av Lesesenteret i Stavanger til barnehager som har jobbet spesielt godt med språk.

Denne nyheten er hentet fra Første steg nr.2/2016

Barnehagen valgte bøkene Da lille Larsens hus blåste bort av Jakob Martin Strid og Lars er Lars av Svein Nyhus og koblet dem opp mot 8 intelligenser: Personlig, sosial, visuell, kroppslig, musikalsk, logisk/matematisk, naturalistisk og språklig.

Juryen roser barnehagen for måten de har klart å involvere ansatte, barna og foreldre på, ifølge uis.no.