– De som har gått i større grupper har større adferdsvansker enn de som går i mindre barnehager.  En basebarnehage er mindre oversiktlig enn en tradisjonell avdeling, sier Lars Wichstrøm, professor ved Institutt for psykologi ved NTNU. Arkivfoto: Svein Rolf Lier
– De som har gått i større grupper har større adferdsvansker enn de som går i mindre barnehager. En basebarnehage er mindre oversiktlig enn en tradisjonell avdeling, sier Lars Wichstrøm, professor ved Institutt for psykologi ved NTNU. Arkivfoto: Svein Rolf Lier

Slik får barnet en god relasjon til lærere

For at barnet ditt skal få gode relasjoner til fremtidige lærere, kan størrelsen på barnehagens grupper være avgjørende.

Publisert

Størrelsen på gruppene kan ifølge en studie påvirke barnas evne til å knytte seg til voksne i barnehagen – og senere på skolen.

– Vi har intervjuet lærere i barnehage og skolen om hvordan de opplever sitt forhold til barn og elever. De som har gått i barnehager eller barnehagegrupper der det er 15 eller færre barn, har en større nærhet til sine lærere, sier Lars Wichstrøm til Utdanning.

 

Tidlig trygg

Wichstrøm er professor ved Institutt for psykologi, NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforsknings avdeling Oppvekst og utvikling. Han leder et stort forskningsprosjekt – Tidlig trygg i Trondheim.

Tidlig trygg i Trondheim (TtiT) ble startet for 10 år siden. Et tilfeldig utvalg av tusen fireåringer og deres familier i Trondheim ble plukket ut til en undersøkelse. Barna og foreldrene har blitt fulgt opp hvert andre år med omfattende undersøkelser i form av intervjuer, spørreskjema, tester og observasjon.

 

Basebarnehager

– Vi har sett en utvikling hvor man har bygd barnehager som er organisert i større rom og større avdelinger. Men det ser ut til at barna som går i disse barnehagene, i mindre grad har et nært forhold til barnehageansatte. Atferdsproblemer som oppstår i denne typen barnehager, tar barna lettere med seg videre til skolen, sier Wichstrøm.

En mulig forklaring på dette er at det blir vanskelig for både barn og voksne i barnehagene å holde oversikten, selv om det er like mange voksne per barn til stede.

– For barna er det flere voksne involvert, og de vil ha problemer med å finne noen de kan knytte seg til.

 

Adferdsvansker

– De som har gått i større grupper, har større adferdsvansker enn de som går i mindre barnehager.  En basebarnehage er mindre oversiktlig enn en tradisjonell avdeling. De som har konfliktfylte forhold i barnehagen, har det ofte også på skolen.

– Så har man adferdsvansker i barnehagen, har man det også på skolen?

– Nei, ikke nødvendigvis. Vi har sett at av de som hadde vansker da de var 4 eller 6 år, var det få som hadde det over lengre tid. Antallet synker. Men det finnes barn som ikke hadde adferdsvansker da de var små, som får det som større barn. Antallet med adferdsvansker øker mot 3. og 5. klasse, for så å falle igjen, forklarer forskeren.

 

700 henger fortsatt med 

Ved å ha forsket på så mange barn i så mange år, er dette en studie som har vakt internasjonal oppmerksomhet.

– Det er veldig få studier i verden som har gjort en like grundig kartlegging over så lang tid. Vi føler oss sikre på at det ikke finnes enkle forklaringer på problemene mange ungdommer får, sier Lars Wichstrøm.

– Hvor lenge skal dere fortsette?

– Det kommer an på finansiering og på hvor lenge barna og foreldrene vil være med, sier forskningslederen.

Fra å være 1000 barn er det nå om lag 700 som fortsatt henger med i studien.

– Vi er fornøyd med at så mange ennå vil være med. Frafallet er også jevnt fordelt, blant kjønn, sosial klasse og andre parametere som sikrer at vi får en bredde i utvalget, sier Lars Wichstrøm.

Powered by Labrador CMS