Kampen for morgendagens barnehage og skole har for alvor begynt

Debatt: – Vi må synliggjøre alt som ikke er i tråd med de lovene og forskriftene som politikerne har vedtatt.

Publisert

En over 100 dagers lang streik ble tirsdag denne uken plutselig avsluttet med tvungen lønnsnemd. At dette var en viktig streik for flere enn lærere i skolen,er det liten tvil om. Det skaper frustrasjon og sinne hos våre medlemmer at streiken ble avsluttet på denne måten. Tilliten til arbeidsgiver er brutt, partiprogrammene til samtlige partier er ikke verdt mer enn papiret det er skrevet på, tillitsreformen har fått vinger, og drømmen om økt lønn for å rekruttere og beholde lærere i skolen har gått opp i røyk.

Er det slik som dette det skal bli fremover? At regjeringen finner en unnskyldning for å avblåse en streik når det passer dem? Det ser mørkt ut ...

Hvordan skal vi skrape sammen motivasjon og pågangsmot til å kjempe videre? Er det, til tross for frustrasjonen i situasjonen, noe vi kan jobbe videre med?

Aller først – den kraften som ligger i en stor og sterk fagforening er gull verdt! Under streiken har medlemstallet i Utdanningsforbundet økt betraktelig. Flere ser hvor profesjonell vår organisasjon er, og hvor sterkt og tydelig leder vi har. Det er samlende, og det engasjerer. Vi har fått en økt fagforeningsbevissthet blant våre medlemmer. Vi er stolte av fagforeningen vår! Dette gir oss styrke til å stå på videre.

Les også: Et uvanlig argument avslutta lærerstreiken

Oppmerksomheten rundt læreryrket har endelig blitt løftet. De fleste som har fulgt med på denne streiken, har fått med seg at 1 av 5 som underviser er ukvalifiserte, at det er synkende antall søkere til lærerutdanningen og at lærere har vært lønnstapere seks år på rad. Og ikke minst, alle bør ha fått med seg nå at lærere har langt flere oppgaver enn å undervise! Når streiken ble avblåst på grunn av barn og unges psykiske helse, forstår man hvor bredt ansvarsområde det forventes at lærerne har!

Vi skal kjempe for at de barna som trenger ekstra oppfølging, får dette av kompetente lærere.

Denne gryende forståelsen av hvor komplekst læreryrket er, skal vi bygge videre på. Kampen for at det er kvalifiserte lærere som møter elevene fortsetter. Vi skal kjempe for at de barna som trenger ekstra oppfølging, får dette av kompetente lærere. Vi skal kjempe for å bedre lærernes lønns- og arbeidsvilkår, slik at flere ønsker å utdanne seg til dette viktige yrket!

Viktig streik for flere yrkesgrupper

Denne streiken har i hovedsak handlet om lærere i skolen, men den har vært viktig for flere yrkesgrupper. Samtlige argumenter som er brukt i streiken gjelder ikke bare for lærere i skolen, men også for lærere i barnehagen. Mer enn halvparten av de ansatte som jobber i barnehagene, er ikke utdannet barnehagelærere. Det er behov for en bedre barnehagelærernorm. Bemanningsnormen er for dårlig, den sikrer ikke en god bemanning gjennom hele åpningstiden.

Også i barnehagen ser vi at de sårbare barna og de barna som trenger noe ekstra, ikke får det de har krav på. Barnehagelærere har et lavt lønnsnivå, og det har sammenheng med synkende søkertall til barnehagelærerutdanningene. Vi sliter med å rekruttere til yrket, noe må gjøres for å kunne tilby barn i barnehagene et pedagogisk tilbud.

For å skape en enda bedre barnehage og skole, må vi som profesjon synliggjøre alt som ikke er i tråd med de lovene og forskriftene som politikerne har vedtatt. Lærere i barnehager og skoler må slutte å gjøre oppgaver som ligger langt utenfor stillingsbeskrivelser, og må kreve lønn for arbeidsoppgaver som gjøres utenfor arbeidstid. Lærere må ta i bruk avviks- og varslingssystemene. Bare slik kan virkeligheten dokumenteres, slik at arbeidsgiver og politikere forstår viktigheten av å satse på barna og elevene. Våre ord synes ikke å være nok.

Kampen har så vidt begynt

Vår kamp for morgendagens barnehage og skole har bare så vidt begynt! Til tross for at tvungen lønnsnemd ga oss en opplevelse av å hverken bli hørt eller trodd, fortsetter kampen for fremtidens barnehage og skole. Lærere i barnehage og skole gir seg ikke!

Powered by Labrador CMS