«Dagens lovverk gjør det latterlig enkelt å tjene mye penger»

I en rundspørring svarer én av ti lærere at det er greit å tjene over en million kroner som daglig leder av en barnehage. 70 prosent mener imidlertid en rimelig lønn er 600-800.000 kroner i året.

Publisert

Utdanning har de siste ukene skrevet flere saker om barnehageeiere i Ålesund som tar ut millioner av kroner i lønn, utbytte og styrehonorarer gjennom å drive bare én eller to barnehager.

I etterkant av sakene har Utdanning gjennomført en frivillig rundspørring som en del av et nyhetsbrev som i hovedsak går ut til Utdanningsforbundets medlemmer. 119 personer har svart, og rundt halvparten av disse jobber i barnehage.

Rundt en av fire mener det er greit at det tas ut utbytte fra privat barnehagedrift.

 

Men bare én av ti ser det som greit at en barnehageeier tar ut over en million kroner i lønn som daglig leder.

 

 

Rimelig lønn

På spørsmål om hva som er rimelig lønn for en som både eier og driver en barnehage, er det 69 personer som har oppgitt en konkret årslønn. Av disse har 70 prosent oppgitt at de bør ligge innenfor sjiktet 600.000-800.000 i årlig lønn. Flere svarer også at de bør tjene omtrent som en rektor i grunnskolen, eller på linje med ledere i offentlig sektor.

Halvparten av de spurte mener at det bør være andre enn kommunen selv som fører tilsyn med de private barnehagene.

 

"Totalt urimelig"

I et åpent kommentarfelt til slutt i undersøkelsen er det flere som har ytret sin mening om temaet.

 

Det er totalt urimelig at skattepengene skal brukes til å betale private selskaper.

Det er greit med private drivere av barnehager men det er ikke greit å ta ut utbytte.

Skular og utdanning bør ikkje vera for profitt. Overskot bør gå til utvikling av tilbodet, ikkje til å gjera investor rik.

Det kan sjå ut som om kommunene som skulle føre tilsyn med barnehagene i dei omtalte sakene, har gjort en like stor feil som eigerane. For meg høyrest det ut som kriminell verksemd med tydelige trekk av uetiske handlingar.

Det er ikke noen god løsning å la driften i de kommunale barnehagene styre stykkprisen for barn i barnehagene i en kommune. I vår kommune har flere av de private barnehagene lavere grunnbemanning (øvrig personale) enn de kommunale, og dermed skaffer de private seg gevinst.

Jeg forstår at private barnehager er et nødvendig onde på veien mot full barnehagedekning. Men nå er vi der, stort sett. Da bør kommunen inn som eier, og heller åpne for at de som ønsker å drive etter andre prinsipper (natur og gårdsbarnehage f.eks) kan det, men uten utbyttemulighet. Det er mine skattepenger...

Uten private barnehager ville lovbestemt rett til barnehage ikke vært mulig pt. Har topp gode erfaringer med privat barnehage som er organisert som en stiftelse, og etablert i sin tid av engasjerte mødre.

Det er en stor utfordring å komme de uheldige sidene ved privat barnehagedrift til livs samtidig som man ikke ødelegger for andre "mer spiselige" private aktører. Samfunnet har jo gjort seg avhengige av private barnehager.

Selvsagt bør eiere få ta ut lønn eller et rimelig utbytte, men kanskje dette burde fastsettes i form av en prosentregning eller annet. At noen tar ut veldig mye må heller ikke ødelegge for dem som faktisk tar ut akkurat passe mye.

Jeg har vært både pedagogisk leder og styrer i private barnehager. Jeg måtte også være svært økonomisk for å redde en barnehage som var konkurs og hadde mange inkassokrav. Det var lett å gå med 100-200 000 kr i overskudd hver måned. Det er bare å kunne økonomi og business. Imidlertid var jo jeg opptatt av pedagogikk så jeg fikk til et godt tilbud, og over gjennomsnittlig pedagogisk tetthet på de ansatte. Dagens lovverk gjør det latterlig enkelt å tjene mye penger og dokumentere et godt innhold.

En eier av en barnehage må kunne få fortjeneste, men det er samtidig viktig at også de ansatte må få nok lønn, det må være rom for å sette inn vikarer ved behov og det må være nok voksne på avdelingene til enhver tid.

Her kan du lese alle kommentarene og se resultatene fra rundspørringen.

Powered by Labrador CMS