Epletunet barnehage. Foto: Google.
Epletunet barnehage. Foto: Google.

Barnehage kjøpte Mercedes-SUV og stasjonsvogn - nå krever kommunen 4 millioner kroner tilbakebetalt

Aurskog-Høland kommune vil ha tilbake nesten 4 millioner kroner fra en barnehage i Aurskog.

Kommunen reagerer på at den private barnehagen Epletunet har kjøpt en Mercedes til 900.000 kroner og at eieren har tatt ut 2,1 millioner kroner i lønn og bonus over to år, skriver Indre Akershus Blad (betalingsmur). Epletunet avviser kritikken.

Aurskog-Høland kommune har plikt til å føre tilsyn med alle private barnehager. Da turen kom til Epletunet barnehage, ble det besluttet at Romerike Revisjon skulle granske barnehagens drift nærmere.

 

Avviser alle anklager

På bakgrunn av revisjonsrapporten fra Romerike Revison har Aurskog-Høland kommune fattet vedtak om at Epletunet barnehage AS skal betale tilbake rett i underkant av 4 millioner kroner og varsler i tillegg at framtidige kommunale tilskudd kan bli tilbakeholdt.

Epletunet Barnehage AS, som har hyret inn Kluge Advokatfirma AS, har klaget på vedtaket og avviser alle anklager.

Dette er et enkeltvedtak som barnehagen kan påklage til fylkesmannen for endelig vedtak. Kommunen har mottatt klage fra Epletunet barnehage, innen fristens utløp.

«Klagen vil bli behandlet fra kommunens side i løpet av august», skriver økonomisjef John-Ivar Udnesseter  ifølge Indre Akershus Blad.

 

7 prosent som mal

Aurskog-Høland kommune krever altså tilbakebetalt tilskuddsmidler som de mener er tatt ut av barnehagedriften i strid med Barnehageloven §14a, overskudd som stammer fra brudd på Barnehageloven §14a og utbytte som er utbetalt utover det som regnes som et rimelig overskudd.

For 2014 krever kommunen 1,8 millioner kroner av Epletunet Barnehage AS og for 2015 er summen 2,1 millioner kroner.

I saksutredningen skriver kommunen at Epletunet barnehage har hatt et driftsresultat på 21,4 prosent i 2014 og 22,8 prosent i 2015.

«Aurskog-Høland kommune anser at et rimelig overskudd for en barnehage er et driftsresultat på 7 prosent», heter det.

 

Mercedes-spørsmål

I tilsynsrapporten fra Romerike Revisjon AS beskrives forholdene det reageres på nærmere.

Barnehagen har kjøpt to biler, en Mercedes ML 350 2011-modell med listepris på 900.000 kroner og en Skoda Superb 2013-modell med en listepris på 390.800 kroner. Barnehagens samlede kostnad for bilene i 2014 og 2015, avskrivninger, vedlikehold, forsikring og drivstoff, var på 675.000 kroner.

Daglig leder og eier Vigdis Enersen har totalt fått 2,1 millioner kroner i ordinær lønn, bonus og naturalytelser i 2014 og 2015.

 

Avviser anklagene

Romerike Revisjon AS konkluderer med at «barnehagens samlede utbetalinger til daglig leder og eier Vigdis Enersen og enkelte andre ansatte i Epletunet Barnehage AS vurderes å fravike og overstige det andre uavhengige aktører ville fått i samme stilling.

Eier og daglig leder Vigdis Enersen i Epletunet Barnehage AS avviser alle anklager og mener barnehagen har gjort alt etter boka.

– Aurskog-Høland kommune har sin mening. Vi har vår. Slik står saken, sier Enersen til Indre Akershus Blad.

 

 

Powered by Labrador CMS