Kjøpte storkiosk for barnehagepenger

Eierne av Åse barnehage AS i Ålesund brukte 123.750 kroner på å kjøpe en storkiosk som gikk konkurs i løpet av ett år. Pengene stammer fra kommunale tilskudd og betaling fra foreldre.

Publisert

Bladet Utdanning har gått gjennom regnskapene til alle de private barnehagene i Ålesund kommune som er organisert som aksjeselskap. (Se artikkelens relevante lenker).

Selskapet Åse Barnehage AS driver Åse barnehage i Ålesund kommune. Stort sett viser regnskapene siden 2010 et positivt årsresultat. I 2013 går imidlertid barnehagen med dundrende underskudd på nesten en million kroner.

Samme året som de hadde underskudd, viser regnskapet at selskapet kjøpte 75 prosent eierandel i Spjelkavik Storkiosk AS. Prisen var 123.750 kroner. I mai året etter går kiosken konkurs.

Åse barnehage AS finansieres gjennom offentlige midler. I 2013 fikk de tilført 10,6 millioner kroner i tilskudd fra Ålesund kommune for å drive barnehage. Noe av pengene gikk altså til kjøp av en storkiosk.

Utdanning har vært i kontakt med styremedlem og talsperson for Åse barnehage, Bjørn Vidar Giske.

– Vi har ikke ytterligere kommentarer ut over det som står i selskapets årsberetning, sier Giske til Utdanning.

– Er det barnehagens oppgave å drive storkiosk?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Dette er et AS som driver forretningsvirksomhet.

– Skjønner du at det blir stilt spørsmål ved oppkjøpet?

– Jeg synes det er helt legitimt at det stilles spørsmål, ut over det vil jeg ikke kommentere saken, sier Giske.