Stipendordning skal sikre mer utdanning i barnehagene

Gjennom en ny stipendordning kan ansatte i barnehage få stipend for å ta arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning eller tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.

Barnehageeier skal søke på vegne av de ansatte, og det er Utdanningsdirektoratet som står bak de to ordningene.

Hvor stort er stipendet?

Staten bidrar for studieåret 2015-2016 med et stipend på

  • 50 000 kroner for ansatte som tar Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
  • 50 000 kroner for ansatte som tar Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Fagarbeidere og assistenter kan bli tildelt stipend for å ta Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).

Ansatte i barnehagen som har utdanning som allmennlærer, faglærer, spesialpedagog eller barnevernspedagog kan for å kvalifisere seg til stilling som pedagogisk leder, bli tildelt stipend for å ta Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB).

Barnehageeier søker om stipend på vegne av sine ansatte (gjelder i både kommunale og ikke-kommunale barnehager).

Les mer på udir.no her

Powered by Labrador CMS