Lærere og barnehagelærere står i kø for politiattester

Nyansatte i barnehager og skoler landet rundt kommer ikke i jobb fordi de mangler vandelsattest fra politiet. Ventetiden er nå 7 uker.

Det er tidligere kjent at barnehagestyrere frykter å måtte stenge barnehager fordi de mangler personale. Problemet gjelder også nytilsatte lærere.

I øyeblikket venter 23.900 søknader om vandelsattest på behandling. Det viser den siste opptellingen fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester som ligger i Vardø i Finnmark.

I Skedsmo kommune venter 19 nyansatte på å komme i jobb, melder NRK.

Kommunaldirektør i Skedsmo kommune, Helge Dulsrud, er bekymret for bemanningssituasjonen i skoler og barnehager om ikke de nytilsatte får sine politiattester innen kort tid.

– De nytilsatte får ikke tiltrådt stillingen, og vil heller ikke få lønn. For oss betyr det at vi ofte må sette inn ufaglærte vikarer som allerede har politiattest for å fylle stillingene, sier Dulsrud.

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester beklager de ulempene den lange saksbehandlingstiden har ført med seg. Fungerende avdelingsleder Lone Bangsund sier køen er på vei nedover etter bruk av overtid og bedringer i datasystemet.

– Vi håper at saksbehandlingstiden vil være opp mot normal innen utgangen av april, sier Bangsund.

Powered by Labrador CMS