Innsparingene gjør at kvaliteten i barnehagen forringes. Vi vil ikke bli satt i denne skvisen lenger, skriver klubben i Utdanningsforbundet ved Kuhaugen barnehager i Trondheim. Ill.foto: Inger Stenvoll
Innsparingene gjør at kvaliteten i barnehagen forringes. Vi vil ikke bli satt i denne skvisen lenger, skriver klubben i Utdanningsforbundet ved Kuhaugen barnehager i Trondheim. Ill.foto: Inger Stenvoll

«Det er helt uakseptabelt å bruke mer penger enn det er på budsjettet!»

Dette var meldingen vi fikk fra Rådmannens kontor på planleggingsdagen i januar.

Publisert

 

Det gikk et sukk gjennom rommet. Er det mulig? Må vi virkelig starte enda et år med de samme nyhetene? Innsparinger! Skulle ikke barnehagene få bedre bemanning nå med en etterlengtet  pedagognorm på plass og bemanningsnorm på trappene?

 

Rammeplanen og lederavtalen gir klare føringer for hvordan vi skal jobbe med kvalitet i barnehagen. Det stilles store krav til barnehageansatte for hva som skal gjøres for å sikre barn en god barndom, omsorg og trygghet, krav til læring, til å møte det enkelte barnet der det er, livsmestring i hvert møte, gode lekemiljø, sosiale ferdigheter, danning og vennskap. Vi skal jobbe med tidlig innsats, oppdage og forebygge vold, seksuelle overgrep og mobbing. Vi skal samarbeide med alle barnas hjem og foresatte, eksterne samarbeidspartnere, og vi skal arbeide med de sju fagområdene fra rammeplanen.  For å nevne noe.

 

Nå skal det på nytt spares inn på vikarbudsjettet ved sykdom og ferieavvikling. Og vi skal samordne for barn med spesielle behov. Vi må redusere på innkjøp av materiell til bruk for barna og inventarbudsjettet skal reduseres. Hvis vi ønsker å gi barna muligheter til å utfolde seg trenger de materialer, uterom og inventar som er oppdatert og innenfor 2019 standard.

 

Vi undrer oss over hvordan kommunen kan stille disse kravene til innsparinger til en sektor som allerede er så presset på bemanning og tid til å gjøre jobben som den allerede er.

På en av våre baser, med 36 barn i alderen 3-6 år, har vi tre pedagoger og tre fagarbeidere. Etter dagens norm skal vi ha minst 15 timer plantid. I disse timene er det ikke satt inn vikar, og det fører til lavere bemanning.

 

Vi har krav på pause, en halv time ulønnet, hver dag, som fører til nye timer borte fra barna. Barnehagen er åpen i 9 timer og 15 minutter.  Vi jobber 7,5 timer, noe som betyr at vi ikke har full bemanning gjennom hele dagen. Når man driver pedagogisk virksomhet er det behov for samarbeidstid, faglig utvikling og planlegging i fellesskap. Dette tar enda flere timer vekk fra barna uten at det settes inn vikar. I tillegg hender det at et allerede presset personale blir syke. Og nå skal det på ny spares på vikarbudsjettet.

Hvor skal vi hente tid og krefter til å jobbe etter retningslinjene som er lagt?

Hvordan skal vi beholde gode kollegaer når presset blir så stort at det går på helsa løs?

 

Personalet i barnehagen er dyktige, ærekjære, faglig kompetente og stort sett fornøyde med jobben sin. Men nå er det nok! Innsparingene gjør at kvaliteten i barnehagen forringes. Vi vil ikke bli satt i denne skvisen lenger.

Nå må kommunen ta ansvar for å drive barnehagene forsvarlig. Vi må ha nok personale til å drive forsvarlig og etter de krav som stilles. Personalet må få tid og rom til å planlegge og dokumentere arbeidet sitt. Til beste for barna!

Hilsen Utdanningsforbundets medlemmer Kuhaugen barnehager

 

Powered by Labrador CMS