Kristine Ravndal Gabrielli (t.h.) har barn i Hogsnes barnehage der Kathrine Mathilde Fagereng jobber. Hun og mannen Espen er glad for informasjonen de fikk i forkant av at barnet skulle begynne i barnehagen. Foto: Hege Hodt Abell/ Hogsnes barnehage
Kristine Ravndal Gabrielli (t.h.) har barn i Hogsnes barnehage der Kathrine Mathilde Fagereng jobber. Hun og mannen Espen er glad for informasjonen de fikk i forkant av at barnet skulle begynne i barnehagen. Foto: Hege Hodt Abell/ Hogsnes barnehage

Tidlig innsats mot foreldrene skal dempe angsten for avskjed i barnehagen

Noen ganger kan foreldrene ha vel så stort behov for tilvenning som det barna har ved første inngang til livet i barnehagen.

– Anspente og stressede foreldre viser gjennom kroppsspråket at de er uvillige og ukomfortable med å gi fra seg barna til barnehagen. Det er ikke uvanlig at barna selv framstår som tryggere og langt gladere enn foreldrene når de kommer til barnehagen for første gang i august, sier pedagogisk leder Kathrine Mathilde Fagereng i Hogsnes barnehage i Tønsberg til Utdanning.

Dette er spalten Mitt tips fra Utdanning nr. 17/2016. Denne gang har journalist Arne Solli snakket med Kathrine Mathilde Fagereng, pedagogisk leder i Hogsnes barnehage i Tønsberg i Vestfold.

Hun er tilhenger av foreldretilvenning, først og fremst for å støtte foreldre som kommer til barnehagen for første gang med sitt første barn.

 

 

Utrygge foreldre

En del foreldre er utrygge når de må overgi barnet sitt til barnehagen for første gang. Derfor trengs tidlig innsats rettet mot foreldrene. Foreldrene bør kontaktes og inviteres til et første møte allerede i juni.

På dette møtet informeres foreldrene om hva som videre bør skje gjennom sommeren fram mot barnehageoppstart i august.

Hun skynder seg å legge til at denne nervøse tilstanden tross alt rammer et mindretall av foreldrene, og helst bare foreldre som kommer til barnehagen for første gang med sitt første barn. Erfaringene med disse få gjør likevel Fagereng til en forkjemper for en foreldretilvenningsperiode som begynner i juni.

– Man skulle tro at en slik type tilvenning er vanlig i alle barnehager, og mange har det, men det er trolig like vanlig å ikke ha en slik praksis, sier Fagereng.

– Det innebærer jo at svært mange foreldre møter barnehagen for første gang når de kommer med sitt barn til tilvenning i august. Det synes jeg er urovekkende. Etter min mening er tiden fra et første møte mellom foreldre og barnehagepersonale i begynnelsen av juni til oppstart i august svært viktig. Foreldrene mottar selvfølgelig informasjonsskriv av ulik art, men dette første møtet er av stor betydning for det framtidige samarbeidet mellom foreldre og barnehage.

 

Foreldrefokus

Hun har mange ganger møtt nervøse foreldre som tydelig gruer seg til at barnet skal begynne i barnehagen i august.

– Da er det fint å kunne invitere dem til det jeg vil kalle en tilvenningssamtale, sier Kathrine Mathilde Fagereng.

En godt planlagt oppstartsperiode må følgelig også ha et foreldrefokus. Et tidlig samarbeid med foreldrene har som formål å gjøre dem trygge før barnehagestart. En «trygge foreldre – trygge barn»-tenkning er etter Fagerengs mening et viktig pedagogisk virkemiddel overfor barnet.

– For noen foreldre er det faktisk skremmende å levere fra seg sitt barn til mennesker de ikke kjenner. De leverer fra seg barnet med kunnskap om at deres barn skal være sammen med disse ukjente menneskene hver dag fem dager i uken. De spør seg: Hvem er disse menneskene?

Bare det å få til et tidlig møte mellom foreldre og barnehagelærer/pedagogisk leder/styrer fungerer gjerne betryggende for foreldrene.

– Det er jo noe med dette med møter mellom mennesker. Møtet i seg selv er det viktigste, resten er bonus, som det å få gitt informasjon og det å få ryddet opp i hva foreldrene kan vente seg for sitt barn i barnehagen.

 

Bli kjent

Foreldre som skal ha sitt første barn i barnehagen, stiller ofte med visse forventninger til hva barnehagen skal gjøre for deres barn, og da er det greit å diskutere disse forventningene i god tid før barnet skal tre innenfor porten for alvor, ifølge Fagereng.

Omtrent samtidig med det første møtet i juni får foreldrene oversendt foreldremappen. Et par uker etter dette første møtet inviteres foreldrene og barnet til besøksdag i barnehagen. Denne dagen blir kanskje det første konkrete møtet med barnehagen for foreldre og barn. I barnehagen får foreldrene møte personalet, som gjerne forteller litt om seg selv, og framfor alt får de møte personalet på den avdelingen barnet deres skal begynne. Barnet får også gjøre seg kjent med saker og ting; til å begynne med holder det seg gjerne tett ved mor eller far, men snart blir det tryggere og begynner å utforske omgivelsene på egen hånd.

– Dette er viktig for barnet, men ofte vel så viktig for foreldrene. Kanskje får de også møte noen av de barna som vil bli deres eget barns lekekamerater. De får se barna i lek, og det er viktig. Vi forteller dem om hva slags omsorg vi kan tilby barnet deres. Vi gjør vårt beste for å invitere foreldrene inn i et voksenfellesskap til barnets beste, sier Fagereng.

– Et viktig tips vi gir under møtet i juni, er at familien bruker sommeren på å øve på avskjed, på å si «ha det», og vi tilrår at de prøver å la barnet være hos andre enn mor og far over litt tid, men selvsagt helst hos andre familiemedlemmer eller nære venner som barnet kjenner til. Klare og tydelige voksne gjør avskjeden mye enklere for barnet, som vet hva som skal skje, sier hun.

Hennes mening er at ved å vende oppmerksomheten bevisst mot foreldrene når disse framstår som utrygge, kanskje til og med engstelige, gjør man også barnet en tjeneste.

– Barnet er tjent med at det er trygge og glade foreldre som forlater barnet i barnehagen for første gang, for dette er selvsagt en tøff start for barnet også!