Den mest utviklende og sårbare tida i et menneskes liv, der grunnlaget for resten av livet legges. Jo flere barn per ansatt, jo mindre tid blir det til hvert enkelt barn, skriver Royne K. Berget. Ill.foto: Daniela Corno
Den mest utviklende og sårbare tida i et menneskes liv, der grunnlaget for resten av livet legges. Jo flere barn per ansatt, jo mindre tid blir det til hvert enkelt barn, skriver Royne K. Berget. Ill.foto: Daniela Corno

Det store stygge relasjonseksperimentet

For hvert barn ekstra i barnegruppa, økes antall relasjoner markant. Og hvis det er noe vi vet, så er det at relasjonskompetanse er noe av det viktigste vi kan jobbe med i barnehagen.

Publisert

Forestill deg en barnehage med tre avdelinger, der alle de tre avdelingene har barn i alderen 3 – 5 år. Avdelingene; Trygg, Oppbevaring og Gambling.

De tre avdelingene har samme grunnbemanning, to barnehagelærere og to barne – og ungdomsarbeidere.

De tre avdelingene har også samme åpningstid og like mange kvadratmeter med boltreplass.

Åpningstiden er på 10 timer og 30 minutter. Fra kl. 06.45 – 17.15.

Satt inn i et vaktsystem vil det si at samtlige fire ansatte kun er til stede samtidig 3 timer midt på dagen. I praksis vil det si at alle avdelingene er underbemannet før klokka 10.15 og etter kl. 13.15. 

Alle de tre avdelingene organiserer seg helt likt, følger samme dagsrytme og har samme rutiner. Og alle ansatte er ytterst kompetente, med like forutsetninger for å utføre en god jobb. 

 

Så kommer vi til eksperimentet.

Avdelingene opererer nemlig med ulikt antall barn per ansatt:

  • Avdeling Trygg har 5 barn per ansatt = 20 barn på fire ansatte.
  • Avdeling Oppbevaring har 6 barn per ansatt = 24 barn på fire ansatte.
  • Avdeling Gambling har 7 barn per ansatt = 28 barn på fire ansatte.  

 

For hvert barn ekstra i barnegruppa, økes antall relasjoner markant. Og hvis det er noe vi vet, så er det at relasjonskompetanse er noe av det viktigste vi kan jobbe med i barnehagen. Den mest utviklende og sårbare tida i et menneskes liv, der grunnlaget for resten av livet legges. Jo flere barn per ansatt, jo mindre tid blir det til hvert enkelt barn. Det er i relasjonene kvaliteten på arbeidet vårt måles.

Derfor må du stille deg selv følgende spørsmål:

På hvilken avdeling tror du de ansatte har best forutsetninger for å innfri rammeplanenes krav og intensjoner?

På hvilken avdeling tror du det er best å være for barna?

På hvilken avdeling ville du hatt barnet ditt?

Syns du det er riktig at barn i Norge skal utsettes for systematisk forskjellsbehandling fra myndighetene? At kommunalt selvstyre, effektivisering og mulighet til å tjene penger er viktigere enn å sørge for tilnærmet like gode oppvekstsvilkår for alle barn? I så tilfelle er du tilhenger av å gamble med mennesker liv og psykiske helse.

 

 

Powered by Labrador CMS