Bærums politikere vil beskytta ansatte i skolen bedre mot vold og trusler.
Bærums politikere vil beskytta ansatte i skolen bedre mot vold og trusler.

Bærumspolitikerne krever tiltak for å beskytte lærere mot vold og trusler

I Bærum er det en økning i antall registrerte tilfeller av vold mot lærere. Nå vil politikerne sikre bedre opplæring og oppfølging av ansatte.

Publisert

Antallet registrerte tilfeller av vold og trusler mot lærere i Bærum har økt, skriver Budstikka. I 2020 ble det registrert 555 tilfeller, en økning på 335 fra 2018.

Denne uka behandlet kommunestyret forvaltningsrevisjonen rapport om håndteringen av vold og trusler mot ansatte innen skole, pleie og omsorg og helse og sosial.

Ifølge Bjørn Sigurd Hjetland, leder og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet er det tilfeller hvor det utøves vold med gjenstander og knyttnever. Nå krever politikerne nye tiltak.

– Lærere opplever å bli lugget, sparket og spyttet etter. Jeg blir litt målløs. Vi som kommune må sørge for at alle føler seg trygge, sa Høyres Siw Wikan under kommunestyret onsdag.

Det ser Utdanningsforbundets lokallagsleder frem til.

– Oppfølgingsarbeidet er for svakt i dag. Her er det en jobb å gjøre, sier Hjetland til Budstikka.

Utdanningsforbundets Bjørn Sigurd Hjetland
Utdanningsforbundets Bjørn Sigurd Hjetland

Les også: 362 alvorlige vold- og trusselhendelser i Oslos skoler i fjor

De fleste ansatte kurses

Kommunestyret i Bærum har nå bedt kommunedirektøren følge opp funn og anbefalinger i forvaltningsrevisjonens rapport.

I tillegg vedtok politikerne sju punkter som de sendte videre til Utvalg for samarbeid. Der heter det blant annet at det må sikres at vold og trusler meldes videre, og at det skal legges vekt på opplæring av vikarer. For som rapporten peker på, de aller fleste faste ansatte kurses allerede i dag.

«Kommunen har gode rutiner for å håndtere, registrere og følge opp vold og trusler mot ansatte, men forbedringspotensial knyttet til systematikk og etterlevelse», heter det i rapporten. Revisjonen peker blant annet på at koronapandemien har ført til at praktisk opplæring ikke er blitt gjennomført på flere år.

Vold mot lærere

  • Flere kartlegginger viser at vold mot lærere er et omfattende problem.
  • En undersøkelse utført for Utdanningsforbundet blant rundt tusen lærere i 2018 viste at hver tredje barneskolelærer hadde opplevd vold i løpet av det siste året. Seks av ti lærere oppga at de har behov for opplæring i å håndtere truende situasjoner eller voldsepisoder.
  • Etter 93 tilsyn med barne- og ungdomsskoler konkluderte Arbeidstilsynet nylig med at skolene i stor grad mangler kunnskap om hvordan de skal forebygge og håndtere vold og trusler.

– Det har gjort at mange nyansatte enda ikke har gjennomgått slik opplæring, i tillegg har ikke erfarne ansatte har fått tilbud om oppfriskning, heter det i rapporten som også peker på at ansatte må kjenne til rutinene for å melde avvik.

– Flere opplyser at de ikke kjenner til hvordan de skal melde avvik, og gir også uttrykk for usikkerhet knyttet til hvilke hendelser som skal registreres eller ikke.

Les også: Økning i vold mot lærere i Sandefjord: 218 meldinger på fire måneder

Basiskurs og oppfølging

Allerede i 2018 inngikk Bærum kommune en avtale med Verge Opplæring. De kurser ansatte i skolene i hvordan man som lærer skal håndtere en elev som utagerer. Og som kanskje tyr til vold.

I 2019 fikk Utdanningsnytt bli med på et slikt kurs på Storøya skole.

Kommunens regler sier at samtlige ansatte i skole og SFO skal gjennom et basiskurs. I tillegg får to ansatte ved hver skole utvidet opplæring, hvor de også skal kunne veilede andre ansatte på sin egen skole.

Ansatte som opplever episoder, skal dessuten få oppfølging og debriefing gjennom bedriftshelsetjenesten. Revisjonsrapporten peker imidlertid på at det varierer hvordan dette gjøres.

– Mange respondentene i spørreundersøkelsen ga uttrykk for mangelfull oppfølging i etterkant av slike volds- og trusselhendelser. Av de ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler som ansatt, svarer kun i overkant av 36 prosent at de føler seg ivaretatt etter hendelsen, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS