Foto: Verge Opplæring

Slik kan lærere håndtere truende situasjoner med elever

Lærere har plikt til å gripe inn for å hindre at en elev skader seg selv eller andre. Her er noen tips til hva som er lurt å tenke på og en huskeliste for voldsutsatte lærere.

Publisert Sist oppdatert

Utdanning har skrevet om at vold mot lærere er et omfattende problem. Ifølge Arbeidstilsynet mangler skolene kunnskap om hvordan de skal forebygge og håndtere vold og trusler.

Plikt til å gripe inn

Lærere har plikt til å gripe inn for å hindre at en elev skader seg selv eller andre eller eiendom.

Samtidig har lærerne et forbud mot å bruke tvang eller makt så sant det ikke er nødverge/nødrett.

Adgangen til å bruke nødrett og nødverge er snever, og den kan bare brukes når det er nødvendig for å forsvare noen eller noe mot risiko for skade.

Utdanningsdirektoratet har en egen nettside med tolkninger av regelverket.

I Bærum kommune i Viken har de hyret inn profesjonell hjelp til å kurse lærerne i hvordan de skal håndtere en elev som utagerer. Nederst i artikkelen får du noen av rådene lærerne får på kursene.

Meld fra og skriv skademelding

Her er tips til hva du bør gjøre om du blir utsatt for vold som lærer.

Huskeliste for voldsutsatt lærer

 • Kontakt leder og meld fra om vold, trusler og skade.
 • Skriv intern skademelding (Arbeidsmiljøloven paragraf 5-1).
 • Hvis du er skadet eller får psykiske ettervirkninger, be om å bli undersøkt av lege. Fortell at skaden skyldes vold på arbeidsplassen.
 • Dersom det blir brukt makt for å stoppe eleven (nødverge/nødrett), dokumenter tvangsbruken skriftlig.
 • Skriv skademelding på NAVs skademeldingsskjema.
 • Forsikre deg om at arbeidsgiver melder skaden til skoleeiers forsikringsselskap.
 • Rapporter hendelsen skriftlig som et helse-, miljø- og sikkerhetsavvik og skriv avviksmelding.
 • Be arbeidsgiver eller fagforening om hjelp til å fremme eventuelle yrkesskadeerstatningskrav.
 • Vurder å fremme krav om voldsoffererstatning dersom du er påført skade som følge av en straffbar handling.
 • Ta imot den støtten og hjelpen du kan få av kolleger og ledelse.
 • Plages du med psykiske ettervirkninger, be om hjelp.

Kilde: Ole Greger Lillevik/ heftet «Tiltak mot vold og aggresjon i skolen».

Ole Greger Lillevik er førstelektor ved Universitetet i Tromsø og står bak huskelisten for voldsutsatte lærere. Han mener det viktigste er å ha tenkt gjennom på forhånd hva man skal gjøre om det oppstår en situasjon.

Hvem man skal varsle, og hvordan man kan sikre seg selv og de andre elevene. Men det er veldig situasjonsbetinget, det finnes ikke noe fasitsvar, sier Lillevik som du kan lese et lengre intervju med her.

Posisjonering og fysisk grensesetting

Verge Opplæring har kurset en rekke lærere i hvordan de skal håndtere utagerende elever. Her er noen av rådene de kurser lærere i:

Alle bildene og tipsene over er fra Verge Opplæring (bearbeidet av Utdanning).
Powered by Labrador CMS