I Bærum og Skien har de fått på plass kompensasjonsavtaler for skolelederne for merarbeidet i koronatiden.

I Bærum får skolelederne inntil 12 dagers permisjon for merarbeidet i koronatiden

Får de ikke tatt ut permisjonsdagene, får de mer lønn i stedet. Også i Skien har de fått på plass en kompensasjonsordning.

Publisert Sist oppdatert

For noen uker siden skrev Utdanningsnytt.no om rektorene i Trondheim som har jobbet mange titalls timer overtid for å håndtere korona-situasjonen, uten kompensasjon for ekstraarbeidet.

Nå har andre kommuner fått en kompensasjonsordning på plass, blant annet Bærum og Skien.

– Pandemien har ikke akkurat forholdt seg til vanlig arbeidstid, sier lokallagsleder i Utdanningsforbundet Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland.

Les også: Rødt og SV mener Arbeiderpartiet bryter koronaløfte til ansatte i skoler og barnehager

Gir ekstra velferdspermisjon

– Som tjenesteleder i Bærum får man vanligvis ti dager ekstra fri per år for å kompensere for overtid som følger med jobben – men det er med utgangspunkt i et normalår uten å regne med belastning av en pandemi, påpeker Hjetland.

Dermed kan skole- og barnehageledere i Bærum nå få inntil tolv velferdspermisjonsdager ekstra per kalenderår, forklarer han.

– Samtidig har pandemiåret ikke vært en tid å ta ut verken ferie eller kompensasjonsdager. Om man ikke får tatt ut kompenasjonsdagene, kan man få de utbetalt i lønn.

Både antall dager og om kompensasjonen skal tas ut i lønn, avtales med nærmeste leder.

Bjørn Sigurd Hjetland, leder i UDF Bærum.

– Det er viktig å si at dette ikke er en bonusordning, men en kompensasjon for det merarbeidet man har hatt. Vi vet at noen ledere har hatt 18-20 timers arbeidsdager. Det er ikke bærekraftig.

– Det er ønskelig at flere får dratt hjem og lada batteriene i en ukes tid, selv om det kanskje ikke tillates av smittesituasjonen.

Hjetland forteller at ordningen for første gang ble brukt i 2020, men kun gjaldt ledere i omsorgsektoren. I høst ble det bestemt at den også gjelder for flere i kommunen.

– Vi prøvde allerede i 2020 å formidle at skole- og barnehagesektoren burde omfattes av samme ordning. Nå anerkjennes det i større grad at pandemien har hatt en stor påvirkning på driften av barnehager og skoler.

Fikk utbetalt overtid

Også i Skien har det blitt innført kompensasjonsordninger. Ordningen gjaldt alle ledere ansatt i kommunen. Fra om lag mars 2021 fikk lederne dermed lov til å skrive overtid hvis arbeidet var direkte knyttet til smittesporing.

– Det var en periode mye utbrudd i helger og ferier. Dermed ble det innført en timebasert kompensasjon, sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Skien, Ida Oterholt.

Hun forteller at overtid kunne registreres hvis man jobbet etter klokka 17 på hverdager eller om man måtte jobbe ekstra i helger og på helligdager. Utbetalingen lå da på mellom 575 og 900 kroner timen.

Ordningen gjaldt ut september i år.

– Nå jobber man ikke lenger med smittesporing på samme måte, forklarer Oterholt.

– Tidligere tok det mer tid når man også måtte ringe folk og opplyse om å holde seg i karantene. Nå som flere er vaksinert, oppstår ikke den type merarbeid lenger, sier hun

Samtidig har kommunalsjefene mulighet til å vurdere enkeltsaker når de oppstår. Hvis det også kommer en ny smittetopp vil det bli naturlig å ta opp temaet på nytt, påpeker Oterholt.

Kompensasjon med tilbakevirkende kraft

I tillegg ble det rundt samme tid innført en kompensasjon til lederne for året før.

Kompensasjonen var en engangssum som varierte etter tre nivåer.

– Det første nivået gjaldt om enheten hadde hatt et smitteutbrudd – da fikk lederen en kompensasjon på 10.000 kroner for merarbeidet, sier Oterholt.

Det andre nivået gjaldt om enheten hadde opplevd flere smitteutbrudd, og det tredje om enheten opplevde vedvarende ekstraordinær merbelastning. Kompensasjonen lå da på 25.000 kroner på det andre nivået, og 50.000 kroner på det tredje.

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark, Solveig Hals, bekrefter at flere kommuner i fylket har avtale om ordninger, for eksempel Horten, Færder, Kragerø, Seljord, Porsgrunn og Tønsberg.

– Men Skien har den mest formelle avtalen, sier Hals.

Hun mener det er viktig at kommuner ser til slike ordninger.

– Mange kommuner mente at skolelederne ikke skulle få utbetalt overtid - det er ikke godt nok. Avtalene våre er ikke rigget for en pandemi.

Trondheim vil ha en lignende ordning

Utdanningsforbundets lokallag i Trondheim sa tidligere i november at de sammen med Skolelederforbundet Trondheim ville opprette dialog med Trondheim kommune for å snakke om en kompensasjonsordning for skole- og barnehageledere i sin kommune.

Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Gry Camilla Tingstad, tror mange kommuner sliter med arbeidsslitasje hos sine ledere.

– Noe av problemet er at man i mars 2020 trodde at dette kom til å gå fort over, og at man bare en kort periode måtte jobbe litt dugnad. Denne høsten trodde alle vi endelig skulle være ferdig, men så kom en ny smittetopp i Trondheim, sier hun.

Mandag 22. november startet dialogen med kommunen for å finne en løsning. Tingstad beskriver møtet som positivt.

– Pandemien viser at det er forferdelig vanskelig å være i forkant – derfor ser vi behov for en avtale for å kunne skape en noe bedre forutsigbarhet for skole- og barnehagelederne. Vi håper på en kompensasjon som gjør at folk klarer å stå i dette, sier Tingstad.

Hun vil se til kommuner som Bærum og Skien for å finne den beste ordningen.

Setter pris på å bli hørt

Bjørn Sigurd Hjetland i Bærum mener det er et godt signal at de som i utgangspunktet ikke får lov å logge overtid, nå blir ivaretatt.

– Mange ledere har hatt arbeidsoppgaver som ikke er vanlige i et normalår. Noen har pakket 4-500 hjemmetester til elever, mange har ringt utallige folk for å formidle informasjon om karantene og smittesporing, og man har brukt mye tid på innkalling av vikarer, sier han.

– Det handler om en dramatisk vår og høst i kommunen, smittesituasjonsmessig. Vi setter pris på at kommunaldirektørene nå anerkjenner det ekstra trykket som har vært.

Det er ingen utløpsdato for kompensasjonsordningen i Bærum, men den blir i utgangspunktet vurdert per år.

Powered by Labrador CMS