– Nå blir det godt å få på plass nye koster i Utdanningsetaten, sier Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Arkivfoto: Tom-Egil Jensen
– Nå blir det godt å få på plass nye koster i Utdanningsetaten, sier Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Arkivfoto: Tom-Egil Jensen

Utdanningsforbundet Oslo: – En klok beslutning av Søgnen

– Byrådsleder Raymond Johansen og Astrid Søgnen har kommet fram til en klok løsning, sier leder Aina Sjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo.

Publisert

 

I formiddag ble det klart at Astrid Søgnen går av som direktør  for Utdanningsetaten i Oslo 1. desember. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tidligere i høst gjort det klart at han ikke ønsker at hun fortsetter i stillingen.

– Den situasjonen vi har vært i både i vår, med «Malkenes-saken», og gjennom hele høsten, har vært veldig krevende. Derfor er jeg glad for at det nå er satt en sluttstrek for en lang og utmattende prosess, sier Aina Skjefstad Andersen.

Det Utdanningsforbundet Oslo nå ønsker å bidra til, er en endret ledelseskultur i Oslo kommune, slik byrådet vedtok allerede da det tiltrådte.

– Byrådet i Oslo har vedtatt at tillitsbasert styring og ledelse skal ligge til grunn i alle kommunens etater. Arbeidet med å få til tillitsbasert styring og ledelse er noe Utdanningsforbundet Oslo har gitt sin fulle støtte til hele veien. Nå blir det godt å få på plass nye koster i Utdanningsetaten, slik at vi i Utdanningsforbundet Oslo, sammen med byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, kan fortsette dette viktige arbeidet innen vårt felt, sier hun.

Mye av bakgrunnen for konflikten er gjentatte påpekninger av manglende ytringskultur i Osloskolen, blant annet fra Utdanningsforbundet Oslo.

Sist uke ble temaet også debattert i Stortinget etter en interpellasjon fra Marit Arnstad i Senterpartiet.

 

Vil gjøre det tryggere å ytre seg

Den viste at det er bred politisk enighet om at ytringsklimaet i hele skolesektoren må styrkes.

– Utdanningsforbundet Oslo bidro blant annet til å få utarbeidet et eget hefte om ytringskultur i Oslo-skolen som er drøftet på skolene denne høsten. Hva tenker du om det videre arbeidet med å skape en god ytringskultur i Oslo-skolen?

– Dette er et veldig viktig arbeid, som vi bare så vidt har fått begynt på. Vi har påpekt at det er altfor få som har våget å ytre seg i Oslo-skolen. Nå håper vi på at det blir endringer, sier hun og legger til:

– I Oslo er det også politikernes klare ambisjon at vi må styrke arbeidet med å skape en god ytringskultur. Det viser både høringen som ble arrangert i vår og spørsmål rundt samarbeidsklimaet som har vært tatt opp både av oss og av politikerne flere ganger. I Utdanningsforbundet Oslo gleder vi oss nå til å bidra i dette viktige arbeidet videre, sier Andersen.

 

Les også: Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av

– Det er blitt sagt at samarbeidsklimaet mellom byrådet og Utdanningsetaten ikke bare har handlet om etatens øverste leder, Astrid Søgnen. Har du tro på at det nå vil bli endringer i ledelseskulturen?

– Arbeidet med å få til tillitsbasert styring og ledelse har pågått over tid. Jeg har full tillit til at Inga Marte Thorkildsen nå vil klare å gjennomføre de grepene som skal til for å lykkes, sier Andersen.

 

 Les også: Høyre forlanger at skolebyråden legger kortene på bordet