Kommunal barnehage får tvangsmulkt

Arbeidstilsynet har gitt Sortland kommune tvangsmulkt for utilfredsstillende forhold i Holmvannet barnehage.

Publisert

Vedtaket kommer fordi Sortland kommune i Nordland ikke har utarbeida en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i Holmvannet barnehagen. Men pålegget for denne barnehagen vil få konsekvenser også for de andre barnehagene og skolene i kommunen.

Under tilsyn i den kommunale barnehagen Holmvannet 2. september i år fikk Arbeidstilsynets representanter inntrykk av at alle de ansatte i barnehagen i større eller mindre grad hadde behov for tilrettelegging på grunn av ryggproblemer.

 

Risikovurdering

«Arbeidstilsynet vektlegger også at virksomheten har høyt sykefravær», står det i brevet der Arbeidstilsynet informerer om at tvangsmulkt er vedtatt. «Det foreligger brudd på bestemmelsen om kartlegging og risikovurdering av organisatorisk arbeidsmiljø», står det videre.

Vedtaket om 1000 kroner dagen i tvangsmulkt vil bli iverksatt 29. januar, om ikke forholda er endra til da.

– Vi har definitivt alt på stell innen den tid, sier oppvekstsjef Erik Strand i Sortland kommune til Utdanning.

Han understreker at kommunen ser på dette som verdifull hjelp fra Arbeidstilsynet, ikke som at tilsynet gir dem en ripe i lakken.


Må knyttes til barnehagen

Arbeidstilsynet bemerker at avtalen som kommunen har med sin valgte bedriftshelsetjeneste ikke inneholder noe som knyttes barnehager spesielt. Sortland kommunes plan for samarbeidet med bedriftshelsetjenesten er knytta til den kommunale «Enhet for oppvekst». Men det er ikke nok. Det må lages planer for samarbeidet med bedriftshelsetjenesten på hvert eneste virksomhetsnivå, altså i hver barnehage og på hver skole. Problemene i Holmvannet barnehage kan være eksempel på problem som ellers lett blir oversett og som må løses lokalt.


Vil gå videre

– Men i morgen har vi møte med alle de kommunale barnehagestyrerne. Der skal vi blant anna gå igjennom hva vi skal etterspørre i partsmøtene i barnehagen. Når vi har fått dette på plass, går vi videre med skolene. Nav og barnevernet ligger også under enhet oppvekst, så vi må følge opp der også, sier Erik Strand.

 

Hjelp

– Før Arbeidstilsynet vedtar tvangsmulkt, er det vanligvis en ganske lang prosedyre der arbeidsgiver får mange muligheter til å rette opp forholda. Hvorfor er ikke dette ordna på et tidligere tidspunkt i prosessen?
– Da vi sendte tilsynet våre planer, så vi det som en god anledning til å få dem evaluert, og vi er takknemlige for korrigeringene. Men vi kunne sikkert håndtert saka annerledes, sier oppvekstsjef Erik Strand.


Brannslukking

– Vi har pekt på arbeidsmiljøforhold i flere samarbeidsmøter med kommunen. Men denne saka kjenner vi ikke til, sier leder for Utdanningsforbundet Sortland, Runar Mjånes Gjertsen.

– Det vi ser, er at bedriftshelsetjenesten mest brukes som brannslukking og i liten grad til forebygging. At det er lite forebygging, er vel tråd med det Arbeidstilsynet nå har observert. Vi har tolka det slik at når det er lite penger, blir det mest akutte prioritert, og da på bekostning av forebygging, sier Runar Mjånes Gjertsen.