– Vi foreslår å redusere ytelsene og bruke disse på å øke ytelsen til arbeidsrettede tiltak, sier Kristine von Simson. Foto: Kari Oliv Vedvik
– Vi foreslår å redusere ytelsene og bruke disse på å øke ytelsen til arbeidsrettede tiltak, sier Kristine von Simson. Foto: Kari Oliv Vedvik

– Vi må gjøre det lite attraktivt å motta støtte fra NAV

– De som havner utenfor jobb og utdanning, kan få varige arr som følger dem gjennom livet. Et av tiltakene vi foreslår, er å ikke gjøre det så attraktiv å motta ytelser fra NAV, sier forsker Kristine von Simson.

Publisert Sist oppdatert

Simson har sittet i Sysselsettingsutvalget som leverte sine forslag i mars i år. Der skisserer de flere forslag for å få unge i sysselsetting. I går deltok hun på et arrangement og debatt om unge og utenforskap, under årets Arendalsuke.

Unge og utenforskap

11 prosent av unge i aldersgruppen 15–29 år var utenfor arbeid eller utdanning i 2017. Andelen unge som mottar Arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd har økt med 50 prosent siden 2000.

I den forbindelse hadde Kristine von Simson et innlegg om utvalgets forslag. Til daglig er hun forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

– Det er urovekkende at andelen av unge som er utenfor sysselsetting øker. De som er utenfor, har ofte lav utdanning og dårlig helse. Frafallet i videregående skole er et faresignal, og vi ser at de som faller fra, har lave grunnskolepoeng. Frafallet er høyest på yrkesfag og blant gutter, sa Simson på møtet i regi av NHO og LO.

Høye ytelser

Utvalget hadde sett på hvilke ytelser de fikk fra NAV og fant at sammenlignet med unge som studerer eller jobber, har de høyere ytelser. Til og med når de har tatt med studielån som inntekt, har de som får NAV-ytelser høyere inntekt.

– Vi foreslår å redusere ytelsene og bruke disse på å øke ytelsen til arbeidsrettede tiltak, sier Simson.

Hun foreslår også å øke tilskuddet til lærlingebedrifter for å stimulere til flere lærlingeplasser. I tillegg mener hun at det bør finnes flere alternative løp for å få flere gjennom videregående opplæring.

– Forebygging er mye bedre enn å behandle, så tidlig innsats er viktig, sier Kristine von Simson.

10 millioner per individ

Direktør i NAV Sigrunn Vågeng anslår at det koster samfunnet 10 millioner kroner hvis et individ ikke kommer i arbeid.

– Kanskje det er skolen som ikke passer for alle, men vi skulle hatt et tilbud til alle under 25 år som kommer til oss. Vi gjør mye, men det er en stor utfordring å få flere unge sysselsatt, sier Vågeng.

Blant annet har NAV kvalifiseringsprogram for unge og egne ungdomsteam.

Powered by Labrador CMS