Barnehagene i Vennesla får redusert åpningstid.
Barnehagene i Vennesla får redusert åpningstid.

Vennesla reduserer åpningstidene i barnehagene

I går vedtok kommunestyret i Vennesla i Agder å redusere åpningstidene i kommunens barnehager.

Publisert Sist oppdatert

På spørsmål fra SV's Anette Lilløy, om hvordan kommunen skal legge til rette for de familiene som får problemer, svarte ordfører Nils Olav Larsen (KrF):

– Jeg tror det får gå seg til. Det er Vennesla Tidende som omtaler saken.

Det er rådmannen som har fremmet forslaget og i går vedtok politikerne kortere åpningstider, noe som vil berøre hundrevis av familier.

SV fremmet forslag om å ikke redusere åpningstidene. På møtet i går pekte Lilløy (SV) på flere utfordringer med å gjøre denne endringen midt i et barnehageår. Ordningen trer i kraft fra oktober.

– Alle endringer er vanskelig før det har gått seg til. Jeg tror vi kommer fram til gode løsninger. Det får gå seg litt til. Jeg tror det vil ordne seg, svarte ordføreren.

Han lovte videre at barnehagene vil prøve å være fleksible i en periode.

– Kanskje noen for eksempel kan åpne kvart på sju? undret han.

KrF og Høyre har snakket varmt om forslaget mens Frp har foreslått å utsette redusert åpningstid til neste barnehageår. KrFs representant Karin Lilletun Langeland forsvarte sitt synspunkt.

– Konklusjonen blir veldig enkel. Vi har jobbet lenge for å få dette til. Tilskuddet fra statlig hold er ikke tilstrekkelig til å bemanne opp mer i løpet av barnehagedagen, slik SV spør om, uttalte Lilletun Langeland.

Hun sier det er greit å starte med dette allerede i oktober ettersom man allerede har strenge smittevernregler som gjør lange åpningstider krevende.