Ett av PBLs viktige satsingsområder de neste årene er nettopp å styrke ansattes kompetanse om vold og overgrep blant barn. Det gjør vi gjennom barnas verneombud, sier direktør Anne Lindboe i PBL.

Barnehagebarn får eget verneombud

Tusenvis av barn utsettes hvert år for vold og overgrep. Gjennom Barnas verneombud vil vi gi barnehageansatte kunnskap om hvordan de kan oppdage det.

Publisert

Vold og overgrep mot barn er høyst sannsynlig det største folkehelseproblemet vi har blant barn og ungdom, som får sin fysiske og psykiske helse ødelagt. En god del av dem i så stor grad at de mislykkes i utdanningsløpet og verken kommer seg i et stabilt arbeidsforhold eller klarer å etablere sunne og trygge relasjoner. Overgrep, omsorgssvikt og vold mot barn koster også samfunnet flere milliarder kroner i året.

Les også: 1 av 20 barn har opplevd overgrep

Styrke ansattes kompetanse

Nesten 300 000 barn går i norske barnehager. Barnehagen blir derfor den aller viktigste arenaen for barn utenfor hjemmet. Derfor er det viktig at de ansatte vet hva de skal se etter, og hvordan de skal handle ved bekymring for et barn. Ett av PBLs viktige satsingsområder de neste årene er nettopp å styrke ansattes kompetanse om vold og overgrep blant barn. Det gjør vi gjennom barnas verneombud. Målet er at alle barnehager skal ha en ansatt med ekstra kompetanse om sårbare barn. En slik kompetanseheving, som vi gjør i tett samarbeid med Stine Sofies Stiftelse gjennom opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke, vil bidra til å styrke og trygge nettopp de faglige vurderingene som gjøres i forkant av en mulig melding om at noe ikke er som det skal.

Les også: Her tør de å tenke at overgrep skjer

300 barnehager er med

120 kommunale og private barnehager i Bodø, Asker og Agder er i gang som pilotbarnehager. I tillegg har Fylkesmannen i Oslo og Viken vurdert satsingen som så viktig at de deltar i en egen pilotering i om lag 170 barnehager i Sarpsborg, Kongsberg og Oslo. Tilbakemeldingene så langt er veldig gode. Deltakerne opplever programmet som svært nyttig, og det er allerede flere bekymringer for barn som er meldt videre som et resultat av programmet. Arbeidet legges også merke til politisk.

Les også: Dette er forskjellen på normal og unormal seksuell lek hos barn

Gratis tilbud

Det ble bevilget fem millioner kroner til barnas verneombud over revidert nasjonalbudsjett. Og Frp vil i sitt alternative statsbudsjett for 2021 bruke ytterligere ti millioner over statsbudsjettet. Dersom barnas verneombud får midlene over årets statsbudsjett, betyr det at målet vårt om å rulle ut denne satsingen gratis til alle landets barnehager fra 2021 er en realitet. Og vi kan fortsette å utvikle programmet vårt med del to og tre, som omfatter mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging. Det vil koste om lag 30 millioner kroner å implementere den første delen av barnas verneombud – Stine Sofie Barnehagepakke – ut i landets 6000 barnehager. Ett ødelagt barn koster samfunnet om lag 15 millioner kroner. Barnas verneombud er en billig og viktig investering i fremtiden vår.

Første steg

Denne artikkelen har også vært publisert i Første steg nummer 2 2021

Powered by Labrador CMS