Anne Lindboe, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund.
Anne Lindboe, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund.

Varm velkomst til ny regjering fra private barnehager

Direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund sier de gleder seg til å samarbeide med ny regjering.

Publisert

– Det blir en regjering av partier med styringserfaring, konstaterer Lindboe.

At dette også er partier som ønsker å endre finansieringsordningene for barnehager, ser hun ikke som bekymringsfullt.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er enige om at minst halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger, og at en større del av assistentene skal være barne- og ungdomsarbeidere.

Les også: Rødgrønt flertall for Ap, Sp og SV: Dette er de enige om i utdanningspolitikken

De vil endre finansieringssystemet for private barnehager og trolig stramme inn mulighetene til å tjene på barnehagedrift. Dessuten vil de nyansere mellom kommersielle og ideelle barnehager. Ikke minst vil de at kommunene skal få større mulighet til å regulere barnehagesektoren i sin kommune.

Ønsker endring

– Vi ønsker også sterkt endringer, understreker Anne Lindboe.

– I dag er finansieringa ulik fra kommune til kommune, og vi får ikke samtidig finansiering. Dette bør endres, sier hun.

Hun er også enig i at kommunene bør ha større mulighet til å regulere barnehagesektoren.

– Vi har laga et opplegg for dette i det vi kaller «kvalitets- og mangfoldsmodellen», som vi blant anna presenterer i rapporten til Storberget-utvalget, sier hun.

Storberget-utvalget la i juni fram forslag til endringer i finansieringa av private barnehager.

– Det er enighet blant de tre partia om å øke kvalifikasjonene i personalgruppa. Dette kan gjøre personalkostnadene høyere. Er det bekymringsfullt?

– Det er viktig at vi har en finansiering som satser på kvalitet. Vi må få nok penger til å holde gode tilbud, sier Anne Lindboe.

Et løft for barnehagene

Royne Berget, fagsjef for barnehager i Virke, hovedorganisasjonen for handel- og tjenestenæringen, er positiv til de endringene i barnehagesektoren som vinnerne av stortingsvalget har lova.

– Tiltaka kan bli et løft for barnehagesektoren, sier han.

Berget konstaterer at de store trekka i Storberget-utvalget og valgløftene fra valgvinnerne følger de samme linjene.

– Vi har alt gitt vår tilslutning til dette ved å gi vår tilslutning til Storberget-utvalget, sier Berget.

– Men tiltaka kan gi både større utgifter og mindre mulighet til inntjening for de private barnehagene. Vil det kunne svekke dem, og med det hele sektoren?

– Det skal ikke bli mindre penger i sektoren av dette. Men det vil bli større transparens i økonomien. Vi vil bli tryggere på at pengene blir brukt til det de er meint til. Da får vi både bedre barnehagekvalitet og bedre tillit mellom kommunen og barnehagene, sier Berget.

Sammenfaller med Storberget

Også Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i barnehagekjeden Espira, konstaterer at det er sammenfall mellom innstillinga fra Storberget-utvalget og politiske utspill fra valgvinnerne.

– Rapporten fra utvalget er nå til høring, og vi arbeider med høringssvaret. Jeg synes derfor ikke det er rett å kommentere dette nå, sier han

– Partias mål om høyere kvalifisert bemanning kan bety dyrere bemanning. Hva synes dere om det?

– Hvis vi får nye krav til bemanning i barnehagene som vil føre til økte kostnader er det viktig at de private barnehagene får kompensert dette fra dag en, sier Schei Hansen.

Han minner om at da barnehagene fikk ny bemanningsnorm fikk de private barnehagene økonomisk kompensasjon først to år etter innføringa, siden deres tilskudd blir beregna ut fra kostnadene i kommunale barnehager to år tilbake i tid.

Jens Schei Hansen understreker at Espira ser fram til samarbeid med ny regjering, og at de går ut fra at regjeringa ser betydningen av og kvaliteten i de kommersielle barnehagene.

Powered by Labrador CMS