Hjelp ditt engstelige barn

Barn som er engstelige, trenger hjelp. Profesjonell hjelp, eller hjelp fra familie, lærere og andre de omgås daglig. Denne boka gir en oppskrift på hvordan de nære hjelperne kan gå fram.

Angst er et vanlig problem både blant barn og voksne. Så mange som ett av ti barn oppfyller kriteriene for det som i fagterminologien kalles en angstlidelse, hevdes det i denne boka. Mange flere er så engstelige for et eller annet at det skaper problemer for dem i hverdagen. Et team av psykologer og forskere i Australia har utviklet et program for hvordan nære voksne kan hjelpe disse barna å mestre angsten.

 

«Hjelp ditt engstelige barn» blir presentert som en veileder for foreldre, men det er også en bok som vil være nyttig for lærere, behandlere og andre som møter barn som engster seg for mye. Forfatterne åpner boka med kapitlet «Hva er angst?», der de bruker fem autentiske eksempler på hva barn kan slite med. Å være redd for et eller annet er helt normalt, understreker de, men når engstelse og bekymringer blir så omfattende at de står i veien for noe barnet vil eller skal gjøre, som å gå på skole, gå ut blant venner, spise og lignende, da blir det et problem.

 

Øvelse i å tenke realistisk

I tillegg til å formidle grunnleggende kunnskap om hva redsel og angst er, og hvordan tanker og følelser påvirker angsten, beskriver boka et systematisk program for å hjelpe barnet med å komme videre. For hvert kapittel er det beskrevet «barneaktiviteter» og «foreldreaktiviteter», med øvelser, refleksjoner og oppgaver som skal utføres. En viktig del av dette arbeidet er å lære barnet til å tenke realistisk. Kan det virkelig skje, det som jeg er så redd for? Tenk som en detektiv, sier forfatterne: Hvilke beviser har jeg? Hva kan det jeg vet med sikkerhet, fortelle meg?

Å konfrontere det man er redd for er også en viktig del av programmet. Her sverger forfatterne til trappestigen som metode: en trinnvis prosess for å overvinne frykt for bestemte ting eller situasjoner. Begynn helt forsiktig, med små, små trinn som utfordrer barnet til å nærme seg det som er skremmende, er anbefalingen. For hvert trinn barnet mestrer, øker også selvfølelsen og troen på at dette kanskje ikke er så farlig likevel.

 

Svært nyttig

Selv med en viss skepsis til «programmer» som skal løse ethvert problem, opplever jeg denne boka som svært nyttig. Jeg tror både foreldre, barnehagelærere og lærere som har engstelige barn i sin nærhet, vil ha utbytte av å lese den, både for å forstå hva redsel og engstelse er, og for å kunne bidra til at barnet får det bedre. Angst kan ha ulike former og ulik alvorlighetsgrad, og forfatterne understreker at det i mange tilfeller vil være viktig at man også søker profesjonell hjelp for barnets problemer.

Boka er skrevet i et lett tilgjengelig språk og beskriver et strukturert og lett forståelig forløp for å hjelpe barn med å mestre angsten. Med sine mange konkrete eksempler både på ulike problemer og mulige måter å møte dem på, tror jeg den vil være nyttig for de aller fleste som møter engstelige barn på sin vei.

Forfattere er Ronald M. Rapee, Ann Wignall, Susan H. Spence, Vanessa Cobham og Heidi Lyneham, som alle er professorer i psykologi eller kliniske psykologer, tilknyttet fire ulike universiteter i Australia.

Powered by Labrador CMS