Fylkesråd i Viken håper hun gjør slutt på «russeskolene» med nærskoleprinsippet

– Det som er bra for Viken, er bra for Norge, hevder fylkesråd for utdanning i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap). Debatten har rast etter vedtaket om at nærskoleprinsippet skal gjelde ved opptak til videregående skole i storfylket.

Publisert Sist oppdatert

– Høyrebastionene i Oslos nabokommuner er sterkt provosert etter vedtaket som tvinger på dem nærskoleprinsippet. Ser ikke fylkesrådet fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det som er bra i Hemsedal, ikke nødvendigvis er like bra i Bærum?

– Vi må uansett ha like opptakskriterier i hele fylket, slik at elevene kan søke i hele fylket.

– Kan ikke ulikt syn på opptaksregler skyldes ulik geografi vel så mye som ulik ideologi?

– Vedtaket bygger verken på ideologi eller geografi. Det bygger på forskning. Opptak etter nærskoleprinsippet har vist seg å være et grep som kan redusere frafallet i videregående skole. Mindre frafall vil alle ha.

– Er du ikke redd vedtaket er en gavepakke til dem som vil starte kommersielle skoler i og rundt Oslo?

Siv Henriette Jacobsen.
Siv Henriette Jacobsen.

Siv Henriette Jacobsen (54)

Hvem

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, representerer Arbeiderpartiet.

Aktuell

Har fått igjennom at nærskoleprinsippet skal legges til grunn for opptak til videregående skole i Viken.

– Nei, jeg ser ingen grunn til det. Men nærskoleprinsippet vil forhåpentlig gjøre slutt på såkalte «russeskoler», altså skoler de søker seg til, som vil ha fest og russetid i tre år og som er mindre opptatt av læring. Slikt blir det trolig mindre av når det ikke rekrutteres ut fra festemiljø, men ut fra nærmiljø.

– «Det er elevenes liv og fremtid det gjelder, og valget bør ligge hos eleven, ikke begrenses av foreldrenes bosted», heter det i en av mange protester i lokalavisa til Asker og Bærum. Hva mener du om det?

– Det de ikke har fått med seg, er at med dette vedtaket har vi lova å bygge flere elevplasser der elevene bor. Det blir flere elevplasser både på Nedre Romerike og i Asker og Bærum.

– Du bor nå i Moss. Hvilke erfaringer hadde dere i gamle Østfold fylke, der elevene fikk skoleplass etter postnummeret?

– Vi så aldri noe til det kritikerne hevder; at ungdomsskoleelevene ikke jobba når det ikke var karakterbasert inntak. De jobba for å komme inn på den linja de ønska seg. Det må de gjøre i Viken også.

– Hvordan tenkte du sjøl om skolevalg i siste år på ungdomsskolen?

– Det var ikke mye å tenke på. «Skolen», det var Andøya videregående skole. Alternativ fantes ikke.

Med dette vedtaket har vi lova å bygge flere elevplasser der elevene bor. Siv Henriette Jacobsen

– Fylkesrådet av Ap og Sp leder Viken, men arbeider også for å legge ned den nye fylkeskommunen. Hvis Akershus fylke gjenoppstår, har dere ikke da kasta den politiske seieren om opptaksregler i gamle Akershus ut med badevannet?

– Vi har vedtatt at vi skal sende et brev der vi ber om å oppløse Viken. Får vi ja, er det flere måter å gjøre det på enn å gjenopprette de gamle fylkene. Men om det blir så: I en høring utført av regjeringa sa 80 prosent at de ville ha opptak etter nærskolekriterier. Hvem veit om det ikke blir flertall for det i et gjenoppstått Akershus også? Viken er et svært sammensatt fylke. Et Norge i miniatyr. Fram til en eventuell oppløsning vil vi arbeide for å vise at nærskolekriteriet er et godt kriterium for opptak i videregående skole. Og det som passer i Viken, det passer i hele landet.

Les også: Ikke flertall for statlig bestemt fritt skolevalg