750 elever flytter inn med kreftforskere

I disse lokalene skal elevene ha daglig kontakt med kreftforskere og gründere innen bioteknologi. 750 videregåendeelever flytter nå permanent inn i en innovasjonspark for kreftforskning.

Publisert

– Partnerskap har skoler hatt i mange år, men dette er et gigantisk partnerskap, sier Torill Røeggen, rektor på Ullern videregående skole i Oslo.

Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge som jobber med å utvikle behandling og diagnostikk innen kreft.

Ble etablert i 2006 og er ett av 14 Norwegian Centres of Expertise.

Hun ser ut fra under den røde hjelmen og peker entusiastisk ut over det hun kaller «hjertet av Ullern». Her skal kantina ligge, hvor de 750 elevene fra august av kan menge seg med forskere og bioteknologigründere. Da flytter skolen inn i de samme byggene som et av verdens ledende forskningsmiljøer innen kreftbehandling og diagnostikk.

– Unikt i verden

Den flunkende nye innovasjonsparken til Oslo Cancer Cluster skal også huse Ullern videregående skole. Tanken er at korte avstander og daglige møter mellom elever og forskere og næringsliv skal gi læringseffekter og motivasjon for begge parter. For Oslo Cancer Cluster er målet å stimulere til at flere vil bli forskere og entreprenører.

– Dette er unikt. Jeg kjenner ikke til noe annet sted i verden hvor en skole og et ledende forskningsmiljø holder til i samme bygg og har en forpliktende avtale for hvordan samarbeidet skal følges opp, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

Han viser fram de kritthvite rommene som snart skal bli kontorer og laboratorier for kreftforskerne.

– Elevene kan bare komme opp én etasje for å se hvordan noe de har lært om i klasserommet fungerer i praksis. De får også være med på forskning i verdensklasse slik at de kan tenke «wow, det har jeg vært med på», sier Widerberg.

Under Utdannings besøk er det fortsatt hektisk byggearbeid for å få byggene innflyttingsklare.

– Det er viktig å vise elevene at forskere og gründere også kan være helter og rollemodeller, sier Widerberg.

Ullern videregående tilbyr fem linjer. Det er studiespesialiserende, medier og kommunikasjon, helse og oppvekst, elektrofag og en egen tilrettelagt avdeling som er et tilbud for elever med spesielle behov.

– Dette skal ikke være noen realfagsskole. Det vil bli samarbeidsprosjekter for alle linjene våre, sier assisterende rektor Esther Eriksen.

Begynte med Norum

Ullern videregående skole hadde ligget på plassen ved siden av Radiumhospitalet i over hundre år da den ble revet i 2011. I høst flytter de endelig tilbake. Samarbeidet med Oslo Cancer Cluster ble imidlertid påbegynt allerede i 2009 gjennom en tilfeldig idé og en villig rektor.

Medisinprofessor Kaare Norum hadde gjennom et barnebarn som gikk på Ullern videregående skole fått nyss om at skolen skulle bygges ut.

– Norum mente skolen burde slås sammen med den nye innovasjonsparken som skulle bygges på området. Så han tok kontakt med daværende rektor på Ullern videregående og sa at skolen burde rives og bygges inn som en del av parken. Rektoren sa ja, og resten er historie, sier Eriksen.

Underveis i byggeprosessen har samarbeidet med Oslo Cancer Cluster allerede kommet godt i gang. Det er blitt en liste på over 50 samarbeidsprosjekter siden oppstarten i 2009. Det inkluderer storforelesninger av forskere for videregåendeelevene, utplassering av elever på forskningsinstituttene, gründercamp, lærerkursing og seminarer.

Lærerkursing for alle

Gjennom samarbeidet er det satt i gang et helt eget opplegg med Kompetanseutviklingskurs for lærere (KUR) som er gjort tilgjengelig for alle lærere i Oslo-området.

– Realfagslærerne diskuterer hva de trenger av faglig påfyll, så inviterer vi inn fagfolk fra Oslo Cancer Cluster som kan hjelpe til med det, sier rektor Røeggen.

Slik kompetanseutvikling er også formalisert i samarbeidsavtalen, men Røeggen understreker at samarbeid er frivillig fra begge sider.

– Ingen skal tvinges til å samarbeide, verken av lærerne eller forskerne. Det er imidlertid få lærere som ikke vil. De ser gevinsten i muligheten til å utvikle undervisningsopplegg i samarbeid med forskere og andre fagfolk, sier hun.

– Er interesse for forskning blitt mer trendy blant de unge?

– Nei, jeg tror ikke nødvendigvis det. Det vi ønsker er å viske vekk forestillingen om at forskning er noe bare helt spesielt interesserte driver med. Elevene skal skjønne hva det er å være forsker, også at det er tverrfaglig med mange yrkesgrupper involvert. Vi vil vise mangfoldet, sier Røeggen.

– Hvordan finansieres samarbeidet?

– Vi får ikke noe ekstra penger til dette. Vi prioriterer innenfor våre eksisterende budsjetter, sier Røeggen.

Ketil Widerberg fra Oslo Cancer Cluster sier de har som mål at flere skal bli forskere og gründere innen bioteknologi.

– For oss handler det om å bygge humankapital som kan bygge en helseindustri i Norge, sier Widerberg.

Powered by Labrador CMS