– I 2015 hadde vi landets lengste barnehagekøer. Vi mener det er en kjerneoppgave at vi skal ta vare på ungene våre, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under 1.mai-talen på Youngstorget i Oslo i dag. Foto: Marianne Ruud
– I 2015 hadde vi landets lengste barnehagekøer. Vi mener det er en kjerneoppgave at vi skal ta vare på ungene våre, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under 1.mai-talen på Youngstorget i Oslo i dag. Foto: Marianne Ruud

1. mai i Oslo: Ut med velferdsprofitørene – inn med kommunale tjenester

Velferdsprofitørene ut av barnehagene, gratis aktivitetsskole, miljøkrav og krav om å ta inn lærlinger. Det var tema for appellene på Youngstorget 1. mai. Malkenes-saken og ytringsfrihet for ansatte også.

Publisert

I sin appell på Youngstorget hevdet Marianne Borgen (SV), ordfører i Oslo, at det mest dyrebare ved Norge er truet.

– Det mest dyrebare er ikke fjorder og fjell. Men sterke fellesskap, små forskjeller og høy grad av tillit. Arbeidsfolk har kjempet og vunnet fram. Sånn fikk vi et arbeidsliv der de ansatte slipper å stå med lua i hånda. Vi fikk et sikkerhetsnett når vanskelige dager kommer, sa Borgen.

Hun kalte det en slags trampoline man kan ta sats på, så vanlige folks drømmer kan bli til virkelighet.

– Men 1. mai er også en kampdag. For nå er det mest dyrebare ved Norge truet. Forskjellene øker, utryggheten i arbeidslivet øker og det siste tiåret har de 10 prosent best lønnede fått en massiv lønnsvekst, mens vanlige lønnsmottakere har blitt hengende etter, sa Borgen og la til:

– Vi ser nå et gryende opprør. Et barnehageopprør, et barnevernsopprør, et barselopprør og et boligopprør. Det er fordi Høyreregjeringen bygger ned velferdsstaten.

 

Åpner en kommunal barnehage i måneden

Borgen sa at Oslo skal være en inkluderende og raus by med plass til alle.

– I kampen for bedre velferd og reduserte forskjeller har vi spilt på lag med lærerne, med sykepleierne og med helsefagarbeiderne. SV gikk til valg på å skape en by som er bra for barn, fordi en by som er bra for barn, er bra for alle, sa hun og la til:

– Da jeg overtok som ordfører, var det forbudt å bygge ut kommunale barnehager i denne byen. Nå åpner vi i snitt en barnehage hver måned. De barnehagene bygger vi selv og vi drifter dem selv.

 

SV vil forby profitt på velferd

– Vi vet at sterke kommersielle aktører undergraver oppsigelsesvernet og også fagbevegelsen. De svekker tilbudet til alle og den norske modellen. Barnehager, sykehjem og barnevern skal gi omsorg, ikke fortjeneste. La oss sørge for at hver krone som bevilges til velferd går til velferd for alle – ikke til formuer for de få. SV vil forby profitt på grunnleggende velferd nå, sa Borgen.

Hun vil også ha mindre midlertidighet og flere faste stillinger.

– Arbeidsfolk står ikke lenger med lua i hånda. Men stadig flere står med mobilen i hånda og håper på ekstravakter for å få endene til å møtes. SV jobber for en heltidskultur der normalen er hele og faste stillinger. Løsarbeidersamfunnet er på vei tilbake, sa hun. Det lovet hun å bekjempe.

– I Oslo har vi innført det vi kaller gullstandarden, der vi tar opp kampen mot sosial dumping. Sammen med fagbevegelsen har vi innført Oslomodellen. Vi bruker vår innkjøpsmakt og stiller krav til våre leverandører, om tarifflønn, lønn mellom oppdrag og krav til bruk av lærlinger og fagarbeidere, samt at norsk skal være språket til nøkkelpersonell. Oslomodellen må bli Norges nasjonale standard.

 

Innfører en ny barnereform

Borgen sa at Oslo har innført en ny barnereform. Den går ut på at ingen barn skal stå utenfor skolegården, når de andre barna leker og opplever spennende aktiviteter.

– Gratis aktivitetsskole for alle virker. På Stovner er antall barn på AKS fordoblet. I bydelene Grorud, Alna og Søndre Nordstrand deltar nå nesten alle barn på 1. til 4. trinn på AKS. Foreldrene vil ha det, lærerne vil ha det, rektorene vil ha det og barna er glade for å få være med på den læringen som følger av leken. Når skolene åpner igjen i august, vil rundt 16.000 barn i Norge få gratis AKS, sa hun.

– AKS finansieres av eiendomsskatten. Men det finnes motkrefter. Oslos rikeste har saksøkt kommunen fordi de ikke vil betale denne skatten. Og Høyre har valgt å være på lag med byens rikeste i stedet for å være på lag med barna, hevdet Borgen.

Om klimakampen sa hun at Greta Tunberg har inspirert alle. Når over 20.000 barn og unge i Oslo streiket for klimaet så gjør det inntrykk. Barn og unge krever handling nå. Vi er i gang, men vi må gjøre mer, sa Borgen som minnet om at Oslo er kåret av EU til å være Europas miljøhovedstad i år.

 

Rødt støtter kampen for gratis aktivitetsskole

En annen som holdt appell var Eivor Evenrud, bystyrerepresentant for Rødt og medlem i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune.

Da Evenrud skulle gjennomgå hva det rødgrønne byrådet har fått til, la hun blant annet vekt på at eiendomsskatten har gitt barna gratis aktivitetsskole. Fra høsten gjelder ordningen barn på 1. trinn.

– Ingen barn skal stå utenfor fordi foreldrene har dårlig råd. Det er rettferdighet i praksis, og det omvendte av Høyres skattekuttpolitikk, sa hun.

 

Har kjempet en seig kamp mot velferdsprofitører i barnehagen

Arbeiderpartiet lovte 3000 nye barnehageplasser. Rødt lovte at ikke en eneste ny barnehageplass skulle være i kommersiell regi. Alle penger bevilget til barn skulle gå til barn.

– Vi har fått til begge deler. Kampen for å få velferdsprofitørene ut av Oslos barnehager var seig. Jeg vil takke fagbevegelsen for at vi sto side om side og ikke ga oss. Takket være dere er Oslo kommune i gang med en historisk snuoperasjon, sa Evenrud, som selv er barnehagelærer.

Hun la til at kommune etter kommune nå tar etter Oslo, de innser at barnehagedrift og profitt ikke hører sammen. Evenrud er også fornøyd med at de kommunalt ansatte vaktmestrene er tilbake.

– Når regjeringen skrur opp barnehageprisene fra 1. august i år, sier vi nei i Oslo. Rødt har sammen med byrådet i Oslo bevilget penger til å stoppe den prisøkningen, sa Evenrud.

 

Minnet om Malkenes-saken

Hun tok også opp at sosiale medier flyter av rasisme og hatefulle ytringer, noe hun mener politikere må bidra til å stoppe. Samtidig er hun opptatt av retten arbeidstakere har til å ytre seg kritisk.

– Trusler og hat har ingenting med retten til å ytre seg å gjøre. Det er et politisk ansvar å bidra til å stoppe at hat og trusler får spre seg. Ytringsfrihet er retten til å ytre seg uten å bli utsatt for sanksjoner eller trusler fra myndighetene. Likevel har mange blitt utsatt for et massivt press etter å ha ytret seg kritisk, sa Evenrud som minnet om Malkenes-saken.

– I fjor så vi mange plakater med navnet til Ulsrud-lærer Simon Malkenes i 1.-maitoget. En ansatt som gang på gang sa ifra om kritikkverdige forhold, men ble forsøkt isolert.

Det endte med en tjenstlig tilrettevisning, en reprimande, uten hjemmel i arbeidsmiljøloven.

– Faren for å få en slik reprimande liggende i mappa di fører til at arbeidsfolk ikke sier ifra. Hvis fagfolk ikke tør å delta i offentlig debatt, da fungerer ikke demokratiet, sa Evenrud.

– Folk må få si fra og vi politikere må lytte. Vår jobb som politikere er å lytte mer til dere og mindre til direktørene. Oslos praksis med tjenstlig tilrettevisning må bort i 2019, sa Evenrud.

 

Mener miljøpolitikken må være rød – ikke bare grønn

Evenrud var også opptatt av klimaendringene. Men Rødt mener at for å få ned utslippene, så er man avhengig av folkelig oppslutning.

– Opprøret fra de gule vestene i Frankrike viser hva som skjer når konsekvensene av klimapolitikken oppleves som urettferdige. Hvis du sender regninga til dem sliter mest, får du brennende bildekk tilbake. Derfor må vår miljøpolitikk ikke bare være grønn, men også rød og rettferdig, sa hun. ‘

I noen deler av byen lever folk kortere enn i andre bydeler. Og det er store forskjeller på bosituasjonen. Rødt mener forskjellene i Oslo fortsatt er for store.

Rødt vil ha en mer solidarisk boligpolitikk, der ordningen med gjengs leie skrotes. Nylig ble det avdekket at denne ordningen har ført til at mange funksjonshemmede fikk økt husleien sin med 300 prosent på ett år. Byrådet har lovet å reversere dette, men avisen Vårt Oslo avslørte nylig at husleien kun har gått ned med 15 prosent.

– Noen sier at forskjellene må øke. Vi vet at det ikke er sant. Vi skal være en motvekt, sa hun.

 

Byrådslederen stolt av barnehageutbyggingen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er stolt av både barnehageplasser, gratis AKS og krav til lærlinger.

– I 2015 hadde vi landets lengste barnehagekøer. Vi mener det er en kjerneoppgave at vi skal ta vare på ungene våre. Det er ikke noe som skal overlates til kommersielle aktører. Da Høyre styrte ble vi presset av Carl I. Hagen til å lage et forbud mot kommunale barnehager.

– Markedet er en god tjener, men ingen god herre, sa byrådslederen.

– Vi lovet å bygge 3000 nye barnehageplasser. Nå er de siste plassene under bygging oppe på Blindern. Vi har fjernet stoppeklokka i eldreomsorgen og innfører 500 flere stillinger i hjemmetjenesten, så eldre som ønsker skal få bo trygt hjemme, sa Johansen.

 

Raymond Johansen mener kommunen skal stille krav

Johansen kritiserte Høyre for å selge unna både selskaper og eiendommer for å få penger i kommunekassa. Selv er han svært fornøyd med at det rødgrønne byrådet i stedet tar inn eiendomsskatt.

– Vi har tatt kontroll over Hafslund, vårt eget vannkraftselskap. Nå renner pengene bokstavelig talt inn til barnehager og eldreomsorg, sa Johansen og la til:

– Høyrebyrådet solgte Sjømannsskolen for en billig penge. Nå leier vi den tilbake for 20 millioner i året fordi ungene våre trenger skoleplasser. Velferd er en investering og det koster. Men Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner. Da kan vi selvsagt stille krav, sa han.

– Vi endrer nå arbeidslivet med flere faste stillinger og mindre deltid. I byggebransjen er vi ferd med å rydde opp. Vi stiller blant annet krav om lærlinger. Og Osloskolen har nå fått tilbake vaktmestrene sine. Det er bra for ungene og bra for skolemiljøet, sa han.