Lojalitetskrav hindrer offentlig debatt

Det viser en undersøkelse gjennomført av Infact på oppdrag fra Norsk Redaktørforening.

Undersøkelsen ble presentert under Arendalsuka torsdag, i forbindelse med medieorganisasjonenes #ETIKK24 – "verdensrekordforsøk" i pressetikk og ytringsfrihet – et helt døgn med debatter fra samme scene.

Til sammen 200 mellomledere blant sykepleiere, lærere og politifolk er intervjuet i undersøkelsen. Rundt halvparten av dem sier at de vegrer seg, eller har vegret seg, for å delta i den offentlige debatten, på grunn av kravet til lojalitet overfor deres offentlige arbeidsgiver.

Samtidig svarer rundt 40 prosent at kravene til lojalitet fra den administrative ledelsen på deres fagområde har økt. Bare rundt 20 prosent sier det samme om kravene til lojalitet fra den politiske ledelsen på samme fagområde.

Det er medlemmene fra Politiets Fellesforbund (PF) som er klart mest negative til utviklingen innenfor sitt eget fagområde. Samtidig er det bare 18 respondenter fra PF, noe som gjør resultatene noe usikre for denne gruppen.

Interessant å merke seg er at når det gjelder muligheten til å utveksle synspunkter og erfaringer med kolleger på samme nivå, så er det i alle gruppene flere som mener at utviklingen har gått i riktig retning enn det motsatte, skriver Norsk Redaktørforening på sin hjemmeside.

Powered by Labrador CMS