Herman Ekle Lund
Herman Ekle Lund i Drammen Venstre.

Venstre og MDG i Drammen ber om en vurdering av KS-medlemskapet

De to partiene skriver at de har mistet mye av tiltroen til KS.

Publisert

Venstre og MDG i Drammen fremmer sammen et forslag til neste kommunestyre, som er i slutten av mars. Der ber de om en sak som «vurderer hva som har vært de lønnspolitiske konsekvensene av at kommunen er med i KS». Forslaget er signert gruppeleder og ordførerkandidat for Venstre, Herman Ekle Lund, og MDGs gruppeleder, Cathrin Janøy.

I forslaget peker de på at kommunestyret i Bærum gjorde et liknende tiltak før jul.

I en e-post til Utdanningsnytt utdyper Venstres Herman Ekle Lund:

– Jeg mener vi trenger en utredning som på en grundig og objektiv måte legger fram konsekvenser av å delta i KS, særlig med tanke på konkurransedyktighet på lønn, og fordeler og ulemper med alternativer. Alternativer kan være at vår kommune blir et eget tariffområde sånn som Oslo, eller at vi jobber for å få lærerne tilbake til staten mens for eksempel KS-samarbeidet forblir uendret for andre yrkesgrupper, skriver han.

Ekle Lund legger ikke skjul på at han personlig tviler på om videre KS-medlemskap er det rette for Drammen.

Dårlig forhold

– Slik det fungerer nå så er jeg veldig skeptisk til videre samarbeid, men jeg vil se en slik utredning før jeg mener noe endelig. Som lokallag har vi ytret at vi har svært lav tillit til KS-samarbeidet og at det bør vurderes alternativer, sier han.

Han sier at han, i likhet med Bærumspolitikerne, er bekymret for konkurransen med Oslo, som har et høyere lønnsnivå for lærere. Men ifølge ham er den største ulempen med KS-medlemskapet det dårlige forholdet mellom KS og medlemmene i Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag.

– Det får mye større konsekvenser lokalt enn det hadde trengt å gjøre. Vi opplever at måten KS har oppført seg ovenfor lærerne på i selve forhandlingsstrategien, utover mandatet eierne har gitt, blant annet ved forsøk på å relativisere verdien av kvalifiserte lærere, bidrar til mindre motiverte ansatte. Det skaper en risiko for at vi mister utdannede lærere ved at de søker seg til andre yrker. Denne risikoen må vi som kommune bruke unødvendige krefter på å minske, sier han og legger til at han har klare forventninger til KS i årets oppgjør.

– Jeg forventer at KS gjennomfører et redelig oppgjør i år, hvor medie- og kommunikasjonsaktivitet begrenser seg til det som er nødvendig å opplyse allmennheten om. KS skal kun utøve det vi som eiere i kommunene vedtar, og gjøre det på en sober og respektfull måte, sier Ekle Lund.

Avhengig av flere partier

Venstre-politikeren er imidlertid den eneste representanten for sitt parti i Drammen kommunestyre. MDG har på sin side 5 representanter.

Det betyr at de er avhengig av at flere partier støtter om om forslaget. Drammen Arbeiderparti, som har ordføreren og totalt 15 representanter opplyser til Utdanningsnytt at de ikke har sett på forslaget ennå.

KS er også forelagt utspillet fra MDG og Venstre i Drammen. De ønsker ikke å kommentere saken, ettersom det er et forslag som ligger til politisk behandling.

Powered by Labrador CMS