Bærumslærere på streikemøte i Bærumshallen i Sandvika. På det meste var nesten 1200 lærere i kommunen tatt ut i streik.

Bærum kommune vurderer om KS-medlemskap gjør at de taper lærere til Oslo

Bærums politikere er bekymret for å miste lærere til Oslo. Nå skal kommunen utrede hva det har å si for konkurransen at de er medlem av KS.

Publisert Sist oppdatert

– Under streiken registrerte vi sterk frustrasjonen blant lærere og skoleledere vi var i kontakt med, sier Hans Rugset i Bærum MDG.

– Frustrasjonen gjaldt særlig opptredenen KS hadde som forhandlingsleder. Vi forstår det slik at det er et stort ønske blant lærere om å få en annen forhandlingsmotpart, sier han.

Med den bakgrunnen tok han opp spørsmålet om KS som forhandlingsmotpart for lærerne i et møte i Hovedutvalg for barn og unge den 1. oktober i år.

Drøye to uker senere ba et samla formannskap i Bærum kommunedirektøren om å utrede de lønnspolitiske konsekvensene av at Bærum er med i KS.

Lærerflukt

Partiene samla seg om en formulering forfatta av Rødt, der det heter at kommunedirektøren skal gjøre en sammenligning med Oslo, som er eget område. «Spesielt legges det vekt på handlingsrom», heter det i bestillingen.

Oslo er den eneste av Norges kommuner og fylkeskommuner som ikke har sluttet seg til KS' arbeidsgivervirksomhet og er derfor eget tariffområde. Det betyr at Oslo forhandler lønn for sine ansatte sjøl, ikke gjennom KS.

MDGs Hans Rugset sier til Utdanningsnytt at de har fått meldinger om at det allerede har oppstått en viss lærerflukt fra Bærum til Oslo.

– Det skal skyldes at lærere der har fått bedre lønn etter de siste års forhandlinger. Lærerne i Oslo er som kjent ikke KS-området, sier Rugset.

Han er samtidig opptatt av at politikerne ikke har full oversikt over hvilke utfordringer og muligheter som kan bli utløst ved å tre ut av KS. Derfor bør dette utredes, sier han.– Vi er mange som kjenner dårlig den historia som har leda opp til den forhandlingspraksisen vi har i dag. Derfor ser vi fram til å få kunnskap om blant anna dette, sier formannskapsmedlem for Rødt Stein Stugu.

Les også: KS: Kommunene kan vurdere hemmelighold

1200 i streik

Utfordringene med å rekruttere lærere er en grunn til at også gruppeleder for Høyre i Bærum kommune, Morten Skauge, synes det blir interessant å se på konsekvensene av å forhandle tariff med lærerne utenfor KS-forhandlingene.

– Vi konkurrerer med Oslo om dyktige lærere. At det er høye boligpriser i Bærum er ikke noe fortrinn for oss i den konkurransen. Samtidig har altså Oslo et anna system for lønn og tariff enn det vi har. Det kan se ut som om Oslo-lærerne er mer tilfredse med det systemet, sier Skauge.

Morten Skauge, gruppeleder for Høyre i Bærum.

Etter lønnsforhandlingene i vår måtte han se at bærumslærerne streika i nesten tre uker. På det meste var 1200 lærere i streik. Samtidig hadde lærerne i Oslo kommet fram til ei avtale med sin arbeidsgiver og var på jobb.

– Da er det jo naturlig å undersøke nærmere konsekvensene av å forhandle lønn med lærerne mer likt det Oslo gjør, sier Skauge.

Han understreker at han på ingen måte vil forskuttere hva Bærum Høyre vil lande på i denne diskusjonen.

– Men vi ser fram til å diskutere dette på et mer informert grunnlag, ut fra den kunnskapen vi nå skaffer oss, avslutter Skauge.

– Vi merka oss streiken

Også Arbeiderpartiet peker på lærerflukt som årsak til at de støtter utredningen.

– Lærerne må ha lønns- og arbeidsvilkår som er slik at folk blir og forblir lærere. MDG-forslaget belyste konsekvenser og muligheter ved å fortsette å forhandle lærerlønninger i KS, sier Aps gruppeleder Kjell Maartmann-Moe.

– Men, legger han til:

– Kommunen kan ikke ta lærerne ut av forhandlingene med KS uten å ha hatt tett dialog med lærerorganisasjonene om hva de ønsker. Selv om forholdet mellom KS og lærerorganisasjonene er anstrengt nå er likevel ikke skilsmisse alltid løsningen på en konflikt.

Les også: Ut mot KS etter lærerstreiken: - Diskusjonen om å nedprioritere lærerne ble ikke tatt

Maartmann-Moe peker også på at det er medlemmene i KS som legger premissene for KS sin overordna strategi før tarifforhandlingene.

– Og vi har merka oss streiken, for å si det slik. Da den var et faktum ble det vanskelig for oss som partier å gå inn i konflikten, men vi tar den med i betraktningene når vi forbereder KS til neste forhandlingsrunde.

Samtidig understreker Maartmann-Moe at å bare ta lærerne i kommunen ut av tarifforhandlingene med KS vil være en vanskelig øvelse.

– Skal en annen forhandler enn KS vurderes bør det i så fall omfatte flere yrkesgrupper enn lærerne, understreker han.

Les også: Kommunetopper roser KS som forhandlingspartner

Powered by Labrador CMS