Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst

Kun 65 prosent av menn under 35 år med kun grunnskole brukte stemmeretten ved stortingsvalget i høst.

I årets stortingsvalg var valgdeltakelsen samlet sett 78 prosent. Blant dem med universitets- eller høgskoleutdanning var den 90 prosent, mens den var 80 prosent blant dem med videregående utdanning. Hos dem med grunnskoleutdanning var den nede i 65 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrås nettsider.

I de tre siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen ligget 25 prosent lavere hos dem med grunnskoleutdannelse enn hos dem med høyere utdannelse.

– Valgdeltakelsen har alltid vært lavere blant dem med grunnskole sammenliknet med dem med universitets- eller høgskoleutdanning, men på 1990-tallet var denne forskjellen på rundt 10 prosentpoeng, forteller statistikkrådgiver Øyvin Kleven i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Powered by Labrador CMS