Ledelsen i Utdanningsforbundet presenterte uravstemningsresultatet på en pressekonferanse. Foto: Kari Oliv Vedvik
Ledelsen i Utdanningsforbundet presenterte uravstemningsresultatet på en pressekonferanse. Foto: Kari Oliv Vedvik

Fafo-forsker tror streiken gjorde Utdanningsforbundet mer synlig

Drøyt én måned etter lærerstreiken noterer Utdanningsforbundet seg rekordhøyt medlemstall. Fafo-forsker Kristine Nergaard er ikke overrasket.

– En streik gjør at et fagforbund blir synlig som en organisasjon som står på kravene for medlemmene, sier Nergaard til Utdanning. Men hun understreker at dette selvfølgelig avhenger av at medlemmene opplever at streiken får en effekt, og at selve streikegrunnlaget er viktig nok til å gå til konflikt på.

Så langt i år har antall medlemmer økt med 4754. Utdanningsforbundet har nå for første gang over 120.000 yrkesaktive medlemmer.

Kjernespørsmål

Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard har vært med på å gjennomføre flere av Utdanningsforbundets medlemsundersøkelser, senest i 2013. Undersøkelsene har vist at arbeidstidsspørsmålet – selve grunnlaget for årets streik – er svært viktig for forbundets medlemmer.

–Vi har sett at arbeidstiden er et kjernespørsmål for lærerne. Jeg tror det var svært viktig for forbundets medlemmer at både forbundsledelse og medlemmer sto sammen om en strategi etter uravstemningen, sier hun.

Da forbundet først anbefalte avtalen med KS som senere ble stemt ned i uravstemning, truet flere med å melde seg ut i protest, men siden har antall medlemmer likevel økt. Statistikken viser at 792 nye medlemmer er kommet til siden utgangen av august.

Krevende med konflikt

– En streik er alltid krevende for en organisasjon, og det er svært krevende for medlemmer å være tatt ut i konflikt. Men jeg tror det er streiken som vil bli husket, og ikke alt det som skjedde i forhandlingene tidligere på våren, sier Nergaard, som understreker at Utdanningsforbundets ledelse var i en svært krevende situasjon.

– Det var ikke gitt at en konflikt ville få et positivt utfall. I Danmark førte en lignende konflikt om arbeidstid, riktignok en lockout, til et verre resultat for medlemmene, sier hun.

Flere studenter og pensjonister

Den nye medlemsstatistikken viser at Utdanningsforbundets medlemmer både blir eldre og yngre.

Av de 4754 nye medlemmene er det 3719 ordinære medlemmer og 1030 studentmedlemmer. Totalt økte antall studentmedlemmer med 798 i september.

Samtidig vokste gruppen pensjonister. Pensjonistene teller nå 29.393 medlemmer, og dette er en oppgang på 313.

 Den nye statistikken viser nedgang i ledermedlemmene i medlemsgruppen barnehage, grunnskole og blant spesiallærere. For ledermedlemmene i gruppen universitet og videregående opplæring er det imidlertid en liten oppgang.

Powered by Labrador CMS