Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen, i samtale med toppledelsen i Utdanningsforbundet. Steffen Handal (t.v.) leder av Utdanningsforbundet og sekretariatssjef Lars Erik Wærstad. Foto: Jørgen Jelstad
Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen, i samtale med toppledelsen i Utdanningsforbundet. Steffen Handal (t.v.) leder av Utdanningsforbundet og sekretariatssjef Lars Erik Wærstad. Foto: Jørgen Jelstad

150 år med utdanningstidsskrift – Utdanning jubilerer

– Dere har landets mest kritiske lesere, det har jeg selv opplevd, sa generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen.

Publisert

I dag feiret Utdanning sin lange historie som fagblad. Forløperen Norsk skoletidende ble stiftet for 150 år siden.

Generalsekretæren var en av dem som var oppe og gratulerte jubilanten.

– Jeg husker fra min tid som journalist at de gangene jeg fikk sinte brev fra leserne, var de alltid fra lærere. De hadde da gjerne rettet med rød penn i sakene mine før de sendte det til meg. Det var ikke de mest morsomme brevene å få, fortalte Floberghagen.

 

Setter dagsorden

Hun berømmet bladet for at det var med på å sette dagsorden og at Utdanning har satset på store graveprosjekter, til tross for at de er en ganske liten redaksjon.

– Det er et sunnhetstegn for Utdanningsforbundet som organisasjon at de satser på et uavhengig tidsskrift. Jeg håper at dere i redaksjonen irriterer og overrasker leserne, dere må ikke bli likegyldige. Jeg har to ønsker, at dere forsetter den gode jobben dere gjør med å bringe faktabasert journalistikk og at dere enda flere ganger skal løfte saker opp på nasjonalt nivå, sa Elin Floberghagen.

 

Vern pressen

Også leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal hadde noen rosende ord å komme med til redaksjonen og redaktør Kaja Mejlbo.

– Jobben dere gjør er veldig viktig, dere tar opp saker innen utdanningsfeltet og forvalter rollen dere har veldig godt, sa Handal.

Han vil fortsatt verne om redaktørplakaten og at bladet skal være fritt og uavhengig.

– Det er krevende tider for pressefriheten internasjonalt, men jeg er opptatt av at vi skal verne om ytringsfriheten og pressefriheten, sa Handal.

 

God vakt

Han mente at bladet spilte en rolle i hvordan skolen i Norge utviklet seg, men han trodde ikke klikktall var nok til å lage et godt blad og nettsted.

– Jeg ser frem imot med glede hvordan dere kommer til å dekke den kommende fagfornyelsen i skolen.

– Lykke til, til dere som har vakta nå, sa Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.