Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, sier forbundet støtter regjeringens forslag om yrkesforbud i videregående skole og folkehøgskoler for personer som er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige. Arkivfoto: Utdanning
Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, sier forbundet støtter regjeringens forslag om yrkesforbud i videregående skole og folkehøgskoler for personer som er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige. Arkivfoto: Utdanning

Utdanningsforbundet: Overgrepsdømte skal ikke få jobbe i videregående skole

Utdanningsforbundet støtter at personer som er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, ikke vil få jobbe i videregående skoler.

Publisert

I dag ble det kjent at regjeringen vil forby ved lov at overgrepsdømte skal få jobbe i videregående skole og folkehøgskoler.

– Å være lærer innebærer å ha ansvar for barn og unge. Er man domfelt for dette, har man tapt den tilliten lærere må ha for å kunne overlates et slikt ansvar. Hensynet til elevene må veie tyngst, sier forbundets leder, Steffen Handal, til Utdanning, og fortsetter:

– Dette er ikke et generelt yrkesforbud. Dette er en nødvendig grenseoppgang for læreryrket. Å være lærer er ingen rettighet, det er en mulighet for dem som er skikket, sier han.

– Hva tenker du om tilbakevirkende kraft?

– Vi har respekt for Grunnlovens bestemmelser om tilbakevirkende kraft. Når seksuelt misbruk gjennomført av en lærer er kjent, vil tilliten til vedkommende bli satt i spill, sier Handal.

Han sier videre at ansvaret for ansatte i en slik situasjon er plassert hos arbeidsgiver og må håndteres klokt.

– Prinsipielt mener vi at du ikke skal fungere som lærer i videregående dersom du har misbrukt, selv om forholdet ligger tilbake i tid. En mer rettslig avklaring rundt dette vil forhåpentligvis bli belyst i den kommende høringen, sier Handal.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet støtter også regjeringens forslag til lovendring.

– Vi synes dette høres fornuftig ut, og ser ingen grunn til at det skal være annerledes i videregående opplæring enn for resten av utdanningsløpet, sier studentleder Frank Aleksander Bræin til Utdanning.