Mathilde Tybring-Gjedde (H) ønsker at skoler som har svake resultater skal få hjelp av staten. Arkivfoto: Utdanning
Mathilde Tybring-Gjedde (H) ønsker at skoler som har svake resultater skal få hjelp av staten. Arkivfoto: Utdanning

Tybring-Gjedde vil at staten skal hjelpe skoler med svake resultater

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) vil ha en nasjonal og permanent ordning som sikrer oppfølging av skoler med svake skoleresultater.

– Det må være grenser for hvor lenge en kommune kan drive dårlige skoler uten at noen reagerer. Framtiden til norske elever avgjøres i altfor stor grad av tilfeldigheter, som hvilken kommune, hvilken skole og til og med hvilken klasse han eller hun begynner i, sier Tybring-Gjedde, som videre påpeker at man ikke kan ha et godt nok system for å følge opp kommuner og enkeltskoler som henger etter.

Regjeringen lanserte i fjor en oppfølgingsordning der enkelte kommuner ble identifisert for å ha svake skoleresultater over tid eller ha behov for særskilt oppfølging. Dette er noe regjeringen også har videreført i regjeringserklæringen.

Gjennom ordningen får noen kommuner hjelp av en nasjonal ordning, som går under navnet Veilederkorpset, mens andre har iverksatt tiltak i samarbeid med fylkesmannen. Men til tross for at noen kommuner har fått oppfølging, er det ifølge Tybring-Gjedde flere som verken har fått eller ber om oppfølging.

Hun mener at ordningen bør bli permanent og utvidet til å gjelde flere kommuner og enkeltskoler, slik at man kan redusere kvalitetsforskjellene i skolen. Men Tybring-Gjedde konstaterer at det ikke er en enkel oppgave, men at en nasjonal ordning likevel kan være et viktig grep.

– Så lenge en nasjonal oppfølgingsordning spiller på lag med lærere og skoleledere, kan være et viktig grep for å utjevne forskjellene i Kommune-Norge, mener stortingsrepresentanten.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS