Steinerskolen på Rotvoll har inngått tariffavtale

For første gang har en privatskole i Trondheim inngått tariffavtale med Utdanningsforbundet.

Publisert

Steinerskolen på Rotvoll i Trondheim har inngått tariffavtale med Utdanningsforbundet. – Dette er en milepæl og svært viktig hendelse, sier Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet Trondheim.

– Det betyr at medlemmene får trygge rammer på arbeidsplassen og arbeidsforholdet. Tariffavtalen sørger for at de rettighetene deres er ivaretatt, og det er ryddige forhold mellom ledelse og ansatte, sier han til Utdanning.

 

Mange runder

Røssvoll sier at en slik avtale er en av grunnpilarene i arbeidslivet, og noe man tar som en selvfølge når man jobber i den offentlige skolen.

– Men det er ikke like selvfølgelig når man jobber i privatskoler. Det viser streiken ved Heltberg, sier han. Han viser til de 17 lærerne ved Heltberg Private Gymnas i Oslo som er i streik fordi de eierne ikke vil inngå avtale om tariffavtale med Utdanningsforbundet.

– Har det vært vanskelig å få til en avtale med Steinerskolen?

– Det har tatt tid, og det har vært mange runder med forhandlinger. Men både styreleder og daglig leder har vært positive til å undertegne en avtale, sier Røssvoll.

 

Pensjon gjorde det enklere

Et forenklende element har dessuten vært at de ansatte ved skolen allerede hadde en ytelsesbasert pensjonsavtale.

– Vi krever ytelsesbasert avtale, så at de allerede hadde det på plass, har bidratt til å få avtalen i havn, sier han.

– Det er fortsatt flere privatskoler og en Steinerskoler i Trondheim som ikke har tariffavtale. Hva gjør dere mot dem?

– Vi er i dialog med lærere og tillitsvalgte på de private skolene og vi har et uttalt mål om at alle private skoler skal ha en tariffavtale. Det må likevel komme som et ønske fra lærerne ved de aktuelle skolene, sier han.

 

Ikke hjemmel

Røsvoll minner om at det ikke er finnes noen hjemmel i privatskoleloven som sier at man kan kreve en tariffavtale

– Men det er hjemmel om at man kan kreve samme lønns- og arbeidsbetingelser som i den offentlige skolen. Man kan også kreve en pensjonsavtale som skal være like god som den man får gjennom de offentlige tjenestepensjonene, sier han.

Powered by Labrador CMS