Sammenlignet med gjennomsnittet i OECD-landene ligger norske lærere lengre etter andre grupper med høyere utdanning med tanke på lønn. Ill. foto: Tom-Egil Jensen
Sammenlignet med gjennomsnittet i OECD-landene ligger norske lærere lengre etter andre grupper med høyere utdanning med tanke på lønn. Ill. foto: Tom-Egil Jensen

Norske lærerlønninger relativt sett lavest i Norden

Lærerlønninger i Norge er relativt sett lavest i Norden, og lærerne tjener under gjennomsnittet for arbeidstakere med høyere utdanning, viser OECD-rapport.

Størst er forskjellen på de laveste trinnene i skolen, ifølge Klassekampen. Rapporten viser nemlig at en førskolelærer i Norge tjener 66 prosent av gjennomsnittslønnen til arbeidstakere med høyere utdanning, mens snittet for en førskolelærer i OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er 78 prosent.

I videregående opplæring tilsvarer den norske lærerlønnen 82 prosent av snittlønnen for de med høyere utdanning, mens dette snittet ligger på 94 prosent i OECD.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener bruken av ukvalifiserte lærere som får det laveste lønnsnivået er en grunn til at den norske lærerlønna henger etter, og sier det ikke er noe som står i veien for høyere lærerlønninger.

– Alle virkemidler er tilgjengelig, men det mangler vilje eller evne til å bruke dem, mener han.

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, sier lovverket er utformet for å hindre at kommuner ansetter ukvalifiserte lærere, og at det kun skjer i de tilfellene der kommunene ikke får tak i kvalifiserte lærere.

Han mener lærere relativt sett kommer dårlig ut fordi man sammenligner med privat sektor, der blant annet oljebransjen trekker opp snittet.

Klassekampen har vært i kontakt med kunnskapsministeren, som ikke vil kommentere saken.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS